Aktuálně

6.G v Praze na výstavě

Ve čtvrtek jsme byli na výstavě v Paláci Kinských. Procházeli jsme dvě patra obrazů od českých i světových umělců, kteří se inspirovali drsnou krajinou Bretaně. celý článek

Okresní kolo chemické olympiády kategorie D

5. března naše škola organizovala Okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Olympiády se zúčastnilo 21 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Přijeli žáci ze ZŠ i gymnázia v Neratovicích, z mělnického gymnázia, ze Základní školy Generála Klapálka v Kralupech n. Vlt. Olympiády se rovněž zúčastnili čtyři studenti našeho gymnázia. celý článek

2.A. Novoměstská radnice

2.A Novoměstská radnice Celá naše třída odjela ve středu do Prahy, kde jsme navštívili nevidomou výstavu. celý článek

1. 2. 3. 3.

Tato číselná kombinace nepředstavuje kód do školního trezoru, nýbrž umístění našich studentů v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Studenti Dvořákova gymnázia obsadili první a druhé místo v kategorii pro žáky primy a sekundy a dvě třetí místa v kategoriích pro žáky tercie a kvarty a pro žáky prvních až třetích ročníků gymnázií. celý článek

Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Olympiáda probíhala v okresním městě Mělník. Poté, co jsme dojeli na zdejší autobusovou zastávku, jsme vyrazili směrem k DDM Mělník, což bylo místo konání akce. Účast na olympiádě byla velká, ať už z Kralup, nebo jiných měst. Za 3. a 4. ročníky nižšího gymnázia DG a SOŠE Kralupy jsme vyrazili jen žáci 3.G – Anežka Malínská, Tobiáš Bozděch, Adam Šťastný. celý článek

Objevujeme Bretaň

"Malá Bretaň", nejzápadnější francouzský kraj, je prvním z regionů, které budeme postupně v druhém pololetí objevovat v hodinách francouzštiny. Na úvod jsme v paláci Kinských na Staroměstském náměstí poznali s milou, ač nastydlou lektorkou výstavu, která mapuje, jak Bretaň viděli umělci v průběhu 19. a 20. století. celý článek

Třídní výlet 2.A

2.A byla ve dnech od 15.2. do 18. 32. na třídním výletu na Benecku. celý článek

IQ LANDIA - LIBEREC

Dne 7. února. 2019 se třídy 1. A a 2. B vypravily společně s Mgr. Marion Obručníkovou a Mgr. Radimem Kusákem do Liberce navštívit IQlandii. V půl osmé jsme vyjeli autobusem do města pod Ještědem. Cestu jsme si všichni užili a mrknutím oka stanuli přímo před vchodem do science centra v Liberci. Dostalo se nám vřelého uvítání a odtajnění pár jednoduchých pravidel, které jsme jakožto pilní žáci gymnázia a obchodní akademie bez problémů dodržovali. Pak jsme si jen odložili bundy, mikiny a batohy a začali hledat všechny zajímavé exponáty. celý článek

WORKSHOP OPTIKA - NTM

Psal se čtvrtek 14. února a paní profesorka Obručníková se s naší třídou 1. B vydala na WORKSHOP do Národního technického muzea. Ještě před otevřením muzea nás z vyhlídky kousek od muzea seznámila s některými význačnými částmi Prahy. V první hodině workshopu jsme poznali rozdíl mezi Galileovým a Keplerovým dalekohledem, na vlastní oči jsme prozkoumali různé druhy čoček a viděli lom světla. Dokonce jsme si mohli sestavit vlastní dalekohled. celý článek

Kola pro Afriku (1)

Kola pro Afriku je název poměrně nové organizace, která působí na území České republiky, ovšem spolupracuje i v zahraničí. Zabývá se zasíláním a pronajímáním jízdních kol dětem v Africe, které mají dlouhou cestu do školy. Některé chodí pěšky i přes 10 kilometrů a cestou mnohdy musí zápasit s divokou africkou zvěří. celý článek

IV. KOLO STUDENTSKÝCH GRANTŮ

Je to tady! Milí studenti, přichází další, již čtvrté kolo studentských grantů a s ním i nová příležitost k realizaci vašich projektů! Každý rok OPS poskytuje Studentskému parlamentu finance k uskutečnění různých projektů, které můžete využít. Musí jít ovšem o projekty usilující o zlepšení školního prostředí a zkvalitnění výuky nebo zpestření studentského života. V praxi jde tedy především o úpravu prostor školy a sehnání výukových pomůcek či uspořádání vzdělávací, zábavné či jinak pozitivně přínosné akce hlavně pro studenty naší školy. Svůj projekt přihlásíte pomocí tohoto dotazníku: https://goo.gl/forms/NSBWMZc0lxpZrMHJ2 celý článek

Nabídka volitelných předmětů

Studenti 2. a 3. ročníků si budou vybírat volitelné předměty pro příští školní rok. Informace k nabízeným předmětům naleznete ve složce https://drive.google.com/drive/folders/1AnNpeAGahaWhLGmVuMi-8J9johZI8xSz?usp=sharing celý článek

Otevřená francouzština se sladkou tečkou

Den otevřených dveří nabídl i ukázkovou hodinu francouzštiny. celý článek

Výtvarníci 1.A v Praze – Transformation of geometry

V úterý 19.2. jsme po obědě spěchali na vlak do Prahy. Cílem byla Městská knihovna, kde se konala výstava dvou sběratelů: geometrie v obraze. celý článek

Po stopách Franze Kafky

Ve středu 13. 2. 2019 jsme my, německy se učící skupina kvarty, navštívili muzeum Franze Kafky. celý článek

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

V DDM v Kralupech nad Vltavou se 11.2. 2019 konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši žáci si vedli velmi dobře. V kategorii II.B ( nižší třídy gymnázia) předvedli své komunikativní schopnosti žáci kvarty: Natálie Vlčková, Jakub Procházka, Jáchym Hrňák a Veronika Gažáková. Na prvním místě se umístil Jakub Procházka a postupuje do krajského kola. V kategorii III.A ( střední školy) získala 1. místo Adéla Křelinová ze 7.G. Chválíme výkony i dalších účastnic ze 7.G – Věry Pokorné a Marie Měkotové. Všem děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole. celý článek

TECHMÁNIA PLZEŇ

Dne 29. 1. 2019 se třída 1. B v doprovodu Mgr. Marion Obručníkové zúčastnila exkurze v plzeňské TECHMANII. Výlet začal na kralupském nádraží, odkud jsme vyrazili rychlíkem na pražské Hlavní nádraží, kde jsme přestoupili na expres jedoucí až do Chebu. Cestou jsme si ověřili naši nezávislost na mobilních technologiích a uspořádali soutěž „Cesta bez mobilu aneb povídejme si.“ Ze zastávky Plzeň jižní předměstí, kde jsme vystoupili, jsme se vydali pěšky do blízké Techmanie. celý článek

S médii na věčné časy!

Milí studenti a vážení učitelé, studenti katedry mediálních studií FSV UK pro nás připravili besedu na téma: Propaganda - fake news - persvaze, která se uskuteční v pátek 15. února 2019 od 12 do 14 hodin v učebně 27. Na akci jsou zváni hlavně studenti 1. a 2. ročníků středoškolského studia, ale do naplnění kapacity místnosti jsou vítáni zájemci z řad všech studentů i učitelů. K účasti je nutno se přihlásit tímto formulářem nejpozději do úterý 12.2. https://goo.gl/forms/VllsrmiOS3QFaH812 celý článek

Zkoušky Nanečisto - výsledky

Ve středu 8. února jsme pořádali pro zájemce o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu Zkoušky nanečisto. Pokyny zadavatelů, nedostatek času na přečtení zadání či radost z dobře vyřešené úlohy... To vše si u nás mohlo vyzkoušet 83 deváťáků a 93 páťáků. Výsledné počty bodů a pořadí zájemců o zkoušky naleznete v přiložených souborech podle svého kódu. Naskenovaná řešení budeme posílat emailem do týdne na adresu uvedenou v přihlášce.  (Prosím náhradníky, kteří se účastnili testu, aby mi poslali svoji emailovou adresu pro zaslání výsledků.) Děkujeme všem zájemcům za účast na Zkouškách na nečisto, ukázkových hodinách i besedě s ředitelem školy. Děkujeme také Reálné firmě z 3. B, která otevřela pro čekající rodiče kavárnu a zpříjemnila jim tak i frontu na sekretariátu na podání přihlášky. Kdo to nestihl dnes, má ještě čas do 1. března 2019! celý článek

DG point se opět hlásí...

Dobré zprávy vespolek! Vzhledem k úspěšnosti minulého ročníku se i tento rok bude konat soutěž v prezentování DG Point. Zúčastní se jí třídy 5. G, 1. A, 1. B  a 2. G, přičemž vše bude organizováno třídou 6. G. Soutěžící ve dnech 26. - 27. 3. předvedou své prezentace na některé z následujících témat: celý článek