Studentský parlament

Na náš studentský parlament jsme opravdu pyšní. Může to znít jako klišé, ale je to tak. Samospráva na Dvořákově gymnáziu je aktivní, iniciativní a pracuje s ohromným zápalem, a to samozřejmě ve svém volném čase a z vlastního přesvědčení. A není toho věru málo, čemu se parlament věnuje. Zapojuje se do diskuzí ohledně směřování školy, pořádá vzdělávací akce pro studenty i veřejnost a přispívá svými podněty a činy ke zlepšování studijních podmínek a prostředí ve škole. Letos například parlament vytvořil prvákova průvodce po Dvořákově gymnáziu.

Schůzky studentského parlamentu probíhají jednou za 14 dní. Současnou předsedkyní studentského parlamentu je Adéla Kohoutová (7.G), místopředsedové jsou Radim Sitař (6.G) a Kateřina Mašková (6.G). Přehled zástupců tříd a členů studentského parlamentu ve školním roce 2019/2020 najdete zde během září.

Aktuální zápisy z jednání studentské samosprávy jsou k dispozici na nástěnce ve vestibulu v prvním patře školy. Archivní zápisy můžete najít na facebookových stránkách a Instagramu Studentského parlamentu Dvořákova gymnázia a SOŠE.

Studentský parlament na Dvořákově gymnáziu funguje v nynější podobě od školního roku 2014/2015 a od té doby se zapojil do mnoha studentských aktivit. Dva roky je aktivním členem České středoškolské unie a Setkání spřátelených studentských samospráv, připojil se ke stávce #VyjdiVen či Fridays for Future. Podílí se též na podpoře nadačních fondů Unicef či Kola pro Afriku.

Svou činností dal parlament do pohybu řadu událostí na škole. V posledních dvou letech jsou to zejména:

STUDENTSKÉ GRANTY

Dvakrát do roka parlament vyhlašuje a spravuje grantové řízení, ve kterém mohou studenti podávat žádosti o finanční podporu na realizaci vlastního projektu. Granty se zpravidla zaměřují na zvelebení zázemí školy, na zvýšení úrovně studentského života či na pořádání školních akcí.

Úspěšné studentské granty

  • Gauče aneb nejoblíbenější nábytek na škole
  • Školní dron
  • Laserové bludiště

PŘIPOMÍNKY K CHODU ŠKOLY

Samospráva se vyjadřuje k fungování školy a překládá připomínky ke struktuře studia, podobě výuky či hodnocení. Své připomínky opírá o dotazníková šetření mezi studenty.

VZDĚLÁVACÍ ŠKOLNÍ AKCE

PŘEDNÁŠKY a BESEDY

Projektový den

Jednou do roka Parlament organizuje projektový den, v rámci něhož studenti navrhují vzdělávací a zážitkové akce, kterých se účastní. Tento školní rok studenti zrealizovali například výuku tchai-tchi, návštěvu botanické zahrady či workshop od Evropského parlamentu mládeže.

Přednášky o VŠ

Na začátku druhého pololetí se zpravidla sejde několik bývalých studentů DG, aby přednesli nynějším studentům informace o školách, které studují, a seznámili je tak ještě blíže s možnostmi, které se jim naskytují.

Filmový festival

Ve školním roce 2019/2020 proběhne první filmový festival, který samospráva pořádá. V jeho závěru se v místním kině budou promítat snímky tvořené výhradně studenty. Proběhne též soutěž o nejkvalitnější a nejzajímavější film.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Oslavy Dne Země

Den Země proběhne pod taktovkou Studentského parlamentu ve dvou okruzích - školním a veřejném. V rámci školního se studenti budou učit a ekologii a podporovat zajímavé ekologické projekty v rámci jednotlivých tříd, ve veřejném prostoru se budou například promítat tematické filmy, uskuteční se benefiční Běh pro Gambii a společně s kralupskými Skauty proběhne úklid města.

Diskuze o dezinformacích a fakenews v politice

Proběhla v reakci na stávku #VyjdiVen a moderovala ji naše bývalá studentka Andrea Procházková a hosty byli senátor Petr Holeček, iniciátor Vyjdi ven Luboš Louženský a Lukáš Prchal z Aktuálně.cz.

Přílohy