Jídelna

Podmínky pro stravování

Každý strávník musí mít přidělen bezkontaktní čip. Ten přiděluje vedoucí školní jídelny při zavedení strávníka do evidence. Za čip strávník zaplatí částku 115 Kč, která mu bude po ukončení studia vrácena. Tímto čipem se strávník identifikuje na pokladním, výdejním nebo objednacím místě.

Bezkontaktní čipy také slouží ke vstupu do budovy školy, do kolárny a ke kopírování a tisku dokumentů.To znamená, že čip si zakoupí i student, který se nebude stravovat ve školní jídelně.

Platby

Stravné lze platit dvojím způsobem:

INSKASEM - u jakékoli banky
Rodiče ve své bance zadají souhlas s inkasem k účtu č. 19-0233220207/0100. Limit nastavte 1 000,- Kč. Potvrzení o založení souhlasu odevzdáte vedoucí ŠJ. Inkasní platby jsou prováděny po 20. v příslušném měsíci.

TRVALÝ PŘÍKAZ - u jakékoliv banky
Číslo účtu školy a variabilní symbol dostanete u ved. ŠJ. U trvalých příkazů je stanovena pevná částka 550.- Kč, s tím že případné přeplatky jsou studentům vyplaceny v pokladně ŠJ pouze s písemným souhlasem rodičů. Provedení úhrady nejpozději dva dny před začátkem nového měsíce. Trvalé příkazy je nutno omezit na dobu školního roku, tj. od září do června. 
Jiný způsob platby je možný jen po dohodě s vedoucí ŠJ.

Zakoupení čipů a vyřízení plateb je vhodné provést v době prázdnin.

Bližší informace Vám poskytne Zdeňka Štefková, ved. ŠJ na telefonu 315 723 352, stefkova@dgkralupy.eu.

Jídelníček a přihlašování obědů

Jídelníček najdete na webu http://www.strava.cz/. Každý den kromě pátku si strávníci mohou vybrat z 2 nabízených jídel. Přihlašování obědu můžete provádět na stránce https://www.strava.cz/ (kód školy 6627) nebo v mobilní aplikaci. Podrobný postup na přihlašování obědů je v přiloženém souboru.

Změna ve výběru oběda je možná nejpozději 48 hodin předem. 

Od 25. 10. 2019 je možné na strava.cz (v aplikaci) odhlásit oběd v první den nemoci do 7.00 hodin.

 

Přílohy