Rekonstrukce školy důležité sdělení

Ředitelství Dvořákova gymnáziua a SOŠE informuje, že z důvodu rekonstrukce je škola i sekretariát uzavřen do 31. 7. 2020. Telefonní linky jsou také odpojeny. Děkujeme za pochopení. celý článek

Výsledky přijímacích zkoušek konaných dne 23.6.2020

Ředitelství Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou zveřejňuje v příloze informace o výsledcích přijímacích zkoušek konaných dne 23. 6. 2020 do osmiletého gymnázia. celý článek

Budete mít doma prváka na DG?

Milí rodiče budoucích prváků, chtěli bychom Vás pozvat na setkání s budoucími třídními učitelkami Vašich dětí, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 v 17:30 v budově školy. celý článek

Budeš prvákem na DG ?

Prváci společenskovědního i přírodovědného zaměření pojedou společně s třídními učitelkami na seznamovací kurz v termínu od 16. září do 19. září 2020. Malí primáni pojedou opět s třídní a s úžasnou třídou 7. G, která si pro ně připravila program plný poznání, dobrodružství a zábavy od 3. září do 5. září 2020. celý článek

Výsledky přijímacího řízení 2020

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na naší škole! V příloze naleznete výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté i osmileté gymnázium - seznam přijatých uchazečů i doporučení pro nepřijaté uchazeče. Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 5 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. celý článek

Kalendář akcí na červen

Přehled nejdůležitějších červnových aktivit i informace k výuce naleznete v tomto článku. celý článek

Méně je někdy více

Osmdesát čtyři slov stačilo septimánce Elišce Synkové k sepsání mysteriózní nadčasové povídky, se kterou vyhrála literární soutěž v anglickém jazyce „Tiny Stories” pořádanou časopisem Bridge. celý článek

Hodnocení v druhém pololetí 2019/2020 důležité sdělení

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,  absolvovali jsme zvláštní období našeho života. Osobního i toho školního. Doufáme, že se nebude opakovat. Na druhou stranu jsme - jako v každé krizi - zaznamenali mnoho stimulů, vynalézavosti, nových způsobů práce jak na straně učitelů, tak i na straně Vaší - studentské.   Moc si vážíme toho, že jste ve velké většině přistoupili k plnění úkolů zodpovědně, včas a s velkou mírou sebekázně. To bychom chtěli v hodnocení vašich výkonů za celé pololetí ocenit především. V hodnocení za druhé pololetí 2019/2020 vycházíme z vyhlášky MŠMT - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 celý článek

Nové informace k přijímacím zkouškám

naleznete na webu v sekci Studium / Přijímací řízení: http://dgkralupy.cz/studium/prijimaci-rizeni/ celý článek

Metodický pokyn MŠMT k ochraně zdraví důležité sdělení

V příloze naleznete čestné prohlášení, které je nutno přinést do školy na konzultační schůzky maturantů vyplněné a podepsané, a pravidla ochrany zdraví žáků i učitelů v době od 11. 5. 2020. V textu jsou uvedena pravidla pro žáky při příchodu do školy a při pobytu v budově školy stanovená krizovými opatřeními. celý článek

Zobrazit všechny články