Zájmové kluby

Kluby a kroužky při DG a SOŠE

Zájmové kluby fungují pod záštitou Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s.. Tyto kluby a kroužky jsou místem k setkání se zajímavými lidmi, je možné v nich sportovat, relaxovat a netradičně se vzdělávat. Kromě spotovních aktivit jsou zde oblíbené kluby umělecké, jazykové i nevšední.

Navštěvovat je můžou současní studenti DG a SOŠE, absolventi i přátelé naší školy. Většina klubů probíhá pravidelně, některé aktivity jsou organizovány jen několikrát během školního roku.

Ve škole mohou studenti a vedoucí klubů využívat studentskou klubovnu, která byla vybudovaná v rámci mezinárodního programu Klub-NET s podporou Nadace rozvoje občanské společnosti. Současné volnočasové aktivity navazují na činnost studentského klubu DoGa, který v minulých letech při škole působil.

Další nepravidelné a volnočasové aktivity

Nepravidelně se budou stejně jako loni uskutečňovat přednášky a besedy.

Kroužky ve školním roce 2020/2021

Vážení studenti, milí zájemci,

i v letošním roce otevíráme na naší škole volnočasové aktivity podporující rozvoj (nejen) mládeže v různých zájmových oblastech. Letos si můžete vybírat z následující nabídky:

Robotika a 3D tisk
Lektor: Jan Vochomůrka

Keramika
Lektor: Klára Vondrová

Pěvecký sbor DG
Lektor: Markéta Hrdinová

Klub bojových sportů
Lektor: Pavel Vorel

Francouzština
Lektor: Katka Vitochová

Paličkování a ruční práce
Lektor: Gabriela Junášková

Anglická konverzace s rodilým mluvčím pro nižší gymnázium A 
Lektor: Nicolas Lim, koordinátor: Klára Sikorová

Anglická konverzace s rodilým mluvčím pro nižší gymnázium B
Lektor: Nicolas Lim, koordinátor: Klára Sikorová