Výuka

Od 1. září 2023 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s integrací nové Informatiky a Digitálních kompetencí.

ŠVP_čtyřleté gymnázium

ŠVP_osmileté gymnázium

Učební plán 2023/24

Nižší gymnázium - osmileté

 

1G

2G

3G

4G

Český jazyk

1+(1+1)

1+(1+1)

1+(1+1)

1+(1+1)

Literatura

2

2

2

2

Anglický jazyk

3+3

3+3

3+3

3+3

Německý jazyk

0

0

3+0

3+0

Ruský jazyk

0

0

0

0

Španělský jazyk

0

0

0+3

0+3

Francouzský jazyk

0

0

0

0+3

Občanská nauka

1

1

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Matematika

3+(1+1)

3+(1+1)

3+(1+1)

4

Fyzika

2+(1/2+1/2)

2+(1/2+1/2)

2+(1/2+1/2)

2

Chemie

0

0

2+(1/2+1/2)

2+(1/2+1/2)

Biologie

2+(1/2+1/2)

2+(1/2+1/2)

2

2+(1/2+1/2)

Informatika 

2+2

1+1

1+1

1+1

Estetická výchova - výtvarná

1+1

1+1

1+1

1+1

Estetická výchova - hudební

1

1

1+1

1

Dramatická výchova

1+1

1+1

0

0

Tělesná výchova

3+3

3+3

2+2

2+2

Volitelný předmět

0

1+1*

1+1*

1+1*

Týdenní hodinová dotace

29

29

32

32

 

 * Volitelný předmět je ve 2.G a 3.G Písemná a elektronická komunikace ve 4.G Dramatická výchova

Vyšší gymnázium - osmileté

 

5G

6G

7G

8G 

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

Anglický jazyk

3+3

3+3

3+3

4+4

Německý jazyk

3+0

3+0

3+0

4+0

Francouzský jazyk

3+0

0

0+3

0

Ruský jazyk

0

0

0

0

Španělský jazyk

0

0+3

0

0+4

Základy společenských věd

2

2

2

0

Dějepis

2

3

2

1

Zeměpis

2

2

2

0

Matematika

2+(1+1)

3

3

2+(1+1)

Fyzika

2+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Chemie

2+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Biologie

2+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Informatika

2+2

1+1

1+1

0

Estetická výchova - výtvarná

0+2

0+2

0

0

Estetická výchova - hudební

2+0

2+0

0

0

Tělesná výchova

2+2

2+2

2+2

2

Seminární práce

0

0

0

1

Volitelný předmět

0

0

6

12

Týdenní hodinová dotace

34

34

34

31

 

Gymnázium - čtyřleté - přírodovědně-technické zaměření

 

1P

2P

3P

4P 

Český jazyk a literatura

4

3

4

4

Anglický jazyk

3+3

4+4

3+3

3+3

Německý jazyk

4+0

3+0

3+0

0+4

Francouzský jazyk

0

0

0

0

Ruský jazyk

0

0

3+0

0+4

Španělský jazyk

4+0

3+0

3+0

0+4

Základy společenských věd

2

1

1

0

Dějepis

2

1

1

0

Zeměpis

2

2

1

0

Matematika

3+(1+1)

3+(1+1)

3+(1+1)

3+(1+1)

Fyzika

1+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Chemie

1+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Biologie

1+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Komunikační dovednosti

1+1

0

0

0

Informatika

1+1

1+1

1+1

0

PEK

1+1

0

0

0

Mediální výchova

0

1

0

0

Robotika

1+1

0

0

0

Multimédia (Inf)

0

1+1

0

0

Technika

0

0

1+1

0

Svět práce

0

0

0

1

Estetická výchova - výtvarná

1+0

2+0

1+0

0

Estetická výchova - hudební

1+0

2+0

1+0

0

Estetická výchova - dramatická

1+0

2+0

1+0

0

Praktika oborová (součást Bi, Fy, Ch)

0

0

0

0

Tělesná výchova

2+2

2+2

2+2

2

Volitelný předmět

0

0

6

12

Seminární práce

0

0

0

1

Týdenní hodinová dotace

34

34

34

31

 

Gymnázium - čtyřleté - společenskovědní zaměření

 

1S

2S

3S

4S 

Český jazyk a literatura

4

3

4

4

Anglický jazyk

3+3

4+4

3+3

4+4

Německý jazyk

4+0

3+0

3+0

0+4

Francouzský jazyk

0

0

0

0

Ruský jazyk

0

0

0+3

0+4

Španělský jazyk

0+4

0+3

0+3

0+4

Základy společenských věd

2

2

2

0

Dějepis

2

2

3

0

Dějiny umění

0

1

1

0

Zeměpis

2

2

2

0

Matematika

3+(1+1)

3+(1+1)

2+(1+1)

2+(1+1)

Fyzika

1+(1+1)

1

0

0

Chemie

1+(1+1)

1

0

0

Biologie

1+(1/2+1/2)

1+(1/2+1/2)

2

0

Komunikační dovednosti

1+1

0

0

0

Informatika

1+1

1+1

1+1

0

Multimédia (Inf)

0

1+1

0

0

PEK

1+1

0

0

0

Mediální výchova

1

1

0

0

Ekonomika

0

0

1

0

Svět práce

0

0

0

1

Estetická výchova - výtvarná

1+0

2+0

1+0

0

Estetická výchova - hudební

1+0

2+0

1+0

0

Estetická výchova - dramatická

1+0

2+0

1+0

0

Tělesná výchova

2+2

2+2

2+2

2

Praktika oborová (Dě, ZSV, Ze)

0

3

0

0

Volitelný předmět

0

0

6

12

Seminární práce

0

0

0

1

Týdenní hodinová dotace

33,5

34,5

34

31

 

Volitelné předměty - 3. ročníky a 7. G

Biologický seminář_Bs

2

Dějepisný seminář_Ds

2

Literární seminář_Ls

2

Chemická laboratorní cvičení_Clc

2

Latina_La

2

Seminář psychologie_Ps

2

Seminář společenských věd_Os

2

Seminář z anglického jazyka _SAJ (CAE, FCE)

2 + 2 + 2

Seminář z německého jazyka _SNj

2

Seminář z informatiky_SIF

2

Studentská firma_Sf

2

Matematika volitelná_Mv

2

Zeměpisný seminář_Zs

2

 

Volitelné předměty - 4. ročníky a 8. G

Biochemický seminář_Bm

3

Biologický seminář_Bs

3

Dějepisný seminář_Ds

3

Ekonomický seminář_EkS

3

Fyzikální seminář_Fs

3

Globální problémy_GP

3

Chemický_seminář_Cs

3

Latina_La

3

Matematika vyšší_Mv

3

Marketing a management_Mm

3

Německá konverzace_Njk

3

Seminář psychologie Ps

3

Seminář společenských věd_Os

3

Konverzace z anglického jazyka_Ajk

3

Seminář z filosofie_Sfil

3

Seminář z informatiky_SIF

3

Seminář z matematiky_Ma

3

Zeměpisný seminář_Zs

3

 

Přílohy