Učitelé

Vedení

RNDr. Andrej Plecháček

RNDr. Andrej Plecháček

plechacek@dgkralupy.eu 315 727 311 Ředitelna, 1. patro vpravo

Absolvent MFF UK, na Dvořákově gymnáziu pracoval již od roku 1978, v letech 1993 - 2001 působil jako zástupce ředitele na pražském PORGu, pracoval ve společnosti SCio a v roce 2002 se stal ředitelem naší školy. Vedl korespondenční matematický seminář Pikomat a stejnojmenné letní tábory pro děti.

Na škole vyučuje tyto předměty: Matematika.
Mgr. Eva Popová

Mgr. Eva Popová

popova@dgkralupy.eu 315 617 840 kancelář zástupce ředitele

Vystudovala na MFF UK učitelství matematiky a výpočetní techniky, pravidelná účastnice letní Školy učitelů informatiky, organizovala školení učitelů na PC v rámci SIPVZ, vede počítačový kroužek pro studenty, organizuje matematické a šifrovací soutěže. Podílela se na projektu eVIM (výuka interaktivní moderní - použití čidel při programování robotů Lego Mindstorm) a eVIK (výuka, individualizace, koučink - využití tabletů a nových technologií ve výuce). Od roku 2017 je zástupkyní ředitele školy.

Na škole vyučuje tyto předměty: Matematika, Informatika.
Ing. Šárka Hrušovská

Ing. Šárka Hrušovská

hrusovska@dgkralupy.eu 315 617 831 kancelář zástupce ředitele

Absolvovala VŠE, obor ekonomická statistika a doplňkové pedagogické studium zaměřené na výuku ekonomických předmětů. Pracovala čtyři roky v České spořitelně, pak odešla učit německý jazyk na základní školu. Na Dvořákově gymnáziu a SOŠE vyučuje ekonomické předměty a poskytuje kariérové poradenství. Konzultační hodiny kariérového poradenství: pondělí od 13:00 do 14:00 a po dohodě.

Na škole vyučuje tyto předměty: Ekonomie, Kariérové poradenství.

Učitelé

Mgr. Anastazia Avdějeva

Mgr. Anastazia Avdějeva

avdejeva@dgkralupy.eu Kabinet angličtiny

Na škole vyučuje tyto předměty: Španělský jazyk.
Mgr. Jiřina Bagalová

Mgr. Jiřina Bagalová

bagalova@dgkralupy.eu Kabinet matematiky

Na škole vyučuje tyto předměty: Matematika, Informatika.
Mgr. Jan Bouchner

Mgr. Jan Bouchner

bouchner@dgkralupy.eu 315617825 Kabinet HV(suterén vlevo)

Na DG působí již více než deset let a zabývá se využitím digitálních technologií ve výuce, storytellingem, ale také herectvím, režií a dramaturgií; je autorem mnoha divadelních her. Připravuje studenty na soutěže a přijímací řízení na umělecké školy.

Na škole vyučuje tyto předměty: Dramatická výchova.
Ing. Iva Brysová

Ing. Iva Brysová

brysova@dgkralupy.eu 315 617 832 Biologie, 2. patro vlevo

Absolventka DG, VŠZ Brno a učitelství biologie na PřF UP v Olomouci, metodička prevence patologických jevů. Vyučuje biologii převážně na vyšším gymnáziu, organizuje školní kolo biologické olympiády. Řešitel přírodovědného projektu eVIM(výuka interaktivní moderní). Je odborným konzultantem studentům při SOČ biologického zaměření.

Na škole vyučuje tyto předměty: Biologie.
PhDr. Miroslava Faltejsková

PhDr. Miroslava Faltejsková

faltejskova@dgkralupy.eu 315617830 Dějepis, přízemí vlevo

Absolventka FF UK, PedF UK, na DG vyučuje od roku 1990 dějepis, anglický jazyk, ruský jazyk a dějepisný seminář. Její studenti se účastní historické soutěže EUSTORY.

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk, Ruský jazyk, Dějepis.
Ing. Zuzana Havlínová

Ing. Zuzana Havlínová

havlinova@dgkralupy.eu Kabinet matematiky

Na škole vyučuje tyto předměty: .
PhDr. Vlasta Honická

PhDr. Vlasta Honická

honicka@dgkralupy.eu 315 617 836 Český jazyk, přízemí vlevo

Absolventka FF UP, na zdejší škole vyučuje od roku 1999 češtinu, dějepis, latinu a literární seminář. Na škole organizuje recitační soutěže. Se zájemci v minulosti nastudovala několik úspěšných divadelních představení, např. Jiráskovu Lucernu či hru Podivná paní Savageová, v loňském školním roce se podílela na nastudování divadelního představení Dalskabáty hříšná ves.

Na škole vyučuje tyto předměty: Český jazyk.
PhDr. Ivo Honický

PhDr. Ivo Honický

honicky@dgkralupy.eu 315 617 830 Dějepis, přízemí vpravo za učebnou 05

Absolvoval FF UP v Olomouci. Je rád, že za svou pedagogickou praxi měl možnost poznat všechny stupně škol, státní i soukromé. Na Dvořákově gymnáziu učí od roku 2004 dějepis, češtinu a semináře dějin umění, dějin 20. století a dějepisný seminář. Organizačně zajišťuje činnost Klubu mladého diváka. Je třídním 4.A.

Na škole vyučuje tyto předměty: Dějepis, Český jazyk.
Markéta Hrdinová

Markéta Hrdinová

hrdinova@dgkralupy.eu 315 617 825 Kabinet, suterén vlevo

Původní profesí zpěvačka. Na gymnáziu působí 17. rokem. Připravuje studenty na pěvecké a hudební soutěže. Pod jejím vedením funguje SBOR DG, který v současné době nahrává a chystá se vydat své 5. autorské album. Pod její taktovkou vznikají hudební akce školy.

Na škole vyučuje tyto předměty: .
Mgr. Michaela Jelínková

Mgr. Michaela Jelínková

jelinkova@dgkralupy.eu Kabinet anglického jazyka

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk, Francouzský jazyk.
Ing. Radek Jícha

Ing. Radek Jícha

jicha@dgkralupy.eu 315 617 840 Výpočetní technika, 1. patro vlevo

Od roku 2002 se zabývá tvorbou internetových aplikací a databází. V současné době vývojář a externí konzultant na volné noze se zaměřením na webové technologie - HTML, CSS, ASP.NET (C#) a Microsoft SQL Server. Na škole učí programování a databáze a vede horolezecký oddíl. Ve volném čase jezdí na kole a leze po horách.

Na škole vyučuje tyto předměty: Informatika.
Mgr. Milan Junášek

Mgr. Milan Junášek

junasek@dgkralupy.eu 315 617 832 Biologie, 2. patro vlevo + areál jazyků, zadní schodiště

Absolvent DG. Na DG vyučuje od září 2016 biologii a anglický jazyk. Po krátkém studiu VŠZ (dnešní ČZU) přerušeném sametovou revolucí odcestoval do Velké Británie. Po návratu do ČR v roce 1992 a složení státní jazykové zkoušky působil jako lektor Aj, tlumočník a překladatel v soukromém sektoru. Od roku 2009 do roku 2016 učil angličtinu na Střední škole letecké a výpočetní techniky v Odolené Vodě. Jeho projekt Basics of Aviation English, který pro tuto školu vytvořil, byl oceněn Evropskou jazykovou cenou Label za rok 2015. V roce 2021 dokončil magisterské studium oboru Učitelství biologie pro SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho diplomová práce se zabývala využitím metody CLIL ve výuce biologie na SŠ a právě propojení biologie a cizího jazyka je oblast, kterou by chtěl na Dvořákově gymnáziu dále rozvíjet. V roce 2019 založil školní arboretum, v učebnách biologie si vzal na starost chov terarijních a akvarijních zvířat jako živých učebních pomůcek. Ve volném čase se kromě cestování věnuje hudební tvorbě a pořádání hudebních akcí. Krédo: The only education you really need to become a good teacher is to be a fully qualified human.

Na škole vyučuje tyto předměty: Biologie, Anglický jazyk.
Mgr. Gabriela Junášková

Mgr. Gabriela Junášková

junaskova@dgkralupy.eu 315617825 Kabinet suterén vlevo, ateliér

Absolventka PF UJEP Ústí nad Labem oboru Výtvarná výchova. Na gymnáziu působí od roku 2018.

Na škole vyučuje tyto předměty: Výtvarná výchova.
Mgr. Marcela Kaňková

Mgr. Marcela Kaňková

kankova@dgkralupy.eu 315 617 827, 315 617 830 Tělesná výchova, suterén; zeměpis přízemí vlevo

Tělesnou výchovu a zeměpis učí od roku 1981, kdy ukončila studium na FTVS UK v Praze. V roce 2000 ukončila studium výchovného poradenství na FF UK, katedře psychologie a od té doby na gymnáziu působí jako výchovná poradkyně.

Na škole vyučuje tyto předměty: Zeměpis, Tělesná výchova.
Mgr. Alena Kellerová

Mgr. Alena Kellerová

alena.kellerova@dgkralupy.eu Knihovna

Na škole vyučuje tyto předměty: Český jazyk.
Mgr. Marie Kellerová

Mgr. Marie Kellerová

kellerova@dgkralupy.eu 315 617 840 Výpočetní technika, 1. patro vlevo

Absolventka FTVS UK, obor tělesná výchova a branná výchova. Po mateřské dovolené učila šest a půl roku na naší škole tělesnou výchovu a základy administrativy. Dva roky studovala Rozšiřující učitelské studium techniky administrativy a obchodní korespondence. Poté přešla na ZŠ, kde učila 12 let. Na Dvořákově gymnáziu a SOŠE vyučuje písemnou a elektronickou komunikaci a tělesnou výchovu. Je třídní 3.B.

Na škole vyučuje tyto předměty: PEK, Tělesná výchova.
Mgr. Petra Klozová

Mgr. Petra Klozová

klozova@dgkralupy.eu 315 617 827, 315 617 830 Tělesná výchova - suterén; zeměpis - přízemí

Absolventka UJEP Ústí nad Labem, obor tělesná výchova - zeměpis pro II. a III. stupeň škol. Na DG a SOŠE učí šestnáctým rokem. Specializuje se na aerobik, tanec a zdravotní tělesnou výchovu. Je choreografkou něktrých plesových předtančení. Každoročně pořádá Mikulášský aerobik pro kralupské základní a střední školy. Je třídní 7.G.

Na škole vyučuje tyto předměty: Zeměpis, Hospodářský zeměpis, Tělesná výchova.
Mgr. Radovan Kneblík

Mgr. Radovan Kneblík

radovan.kneblik@dgkralupy.eu 315 617 840 Výpočetní technika, 1. patro vlevo

Je absolventem Dvořákova gymnázia, vystudoval učitelství matematiky a informatiky na MFF UK. Na škole působí od roku 2018.

Na škole vyučuje tyto předměty: Informatika, Matematika.
Mgr. Zora Knoppová

Mgr. Zora Knoppová

knoppova@dgkralupy.eu 315 617 823 kabinet chemie

Studovala Oděskou státní univerzitu, fakultu chemickou, obor ochrana životního prostředí. Na škole vyučuje chemii a zastává funkci zástupkyně ředitele. Každoročně organizuje podzimní projektovou školu v přírodě.

Na škole vyučuje tyto předměty: Chemie.
Mgr. Zuzana Krybusová

Mgr. Zuzana Krybusová

krybusova@dgkralupy.eu Knihovna

Na škole vyučuje tyto předměty: Dějepis, Německý jazyk, Anglický jazyk.
Mgr. Marie Křížová

Mgr. Marie Křížová

krizova@dgkralupy.eu Kabinet anglického jazyka

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk.
Mgr. Vanda Láchová

Mgr. Vanda Láchová

lachova@dgkralupy.eu 315 617 836 Český jazyk, přízemí vlevo

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor český jazyk - společenské vědy. Na zdejší škole vyučuje od roku 2002 češtinu, základy společenských věd, občanskou výchovu a společenskovědní seminář. Se studenty spoluorganizuje studentské volby a spoluvytváří podobu školních projektových dnů věnovaných finanční gramotnosti.

Na škole vyučuje tyto předměty: Český jazyk, Základy společenských věd.
Nick Lim Galán

Nick Lim Galán

nicolas.lim@dgkralupy.eu Kabinet anglického jazyka

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk, Španělský jazyk.
PhDr. Pavla Majerová

PhDr. Pavla Majerová

majerova@dgkralupy.eu, psycholog@dgkralupy.eu Kabinet psychologa

Na škole vyučuje tyto předměty: Psychologie, Český jazyk.
Mgr. Michal Mára

Mgr. Michal Mára

mara@dgkralupy.eu 315 617 827 Tělesná výchova, suterén

Absolvent víceletého gymnázia na DG, následně FTVS UK v Praze dvouoborové studium učitelství TV - geografie na Přírodovědecké fakultě UK. Je třídním 6.G.

Na škole vyučuje tyto předměty: Zeměpis, Tělesná výchova.
Mgr. Lucie Němcová

Mgr. Lucie Němcová

nemcova@dgkralupy.eu 315617825 Kabinet, suterén vlevo

Absolventka Dvořákova gymnázia, vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor německý jazyk a literatura a zeměpis. Na gymnáziu učí čtrnáctým rokem. Vyučuje němčinu a německou konverzaci ve třetím a čtvrtém ročníku, zeměpis učí ve třídě 1.A a globální problémy ve čtvrtých ročnících. Je zapojená do projektu tvorby DUM a projektu e-ViK.

Na škole vyučuje tyto předměty: Německý jazyk, Zeměpis.
Mgr. Jana Nováková

Mgr. Jana Nováková

jana.novakova@dgkralupy.eu Matematika 2. patro

Vystudovala PedF UK obor Matematika - základy techniky pro II. a III. stupeň škol. Od roku 1987 vyučovala na základní škole a pak pracovala jako zástupkyně ředitelky. Od roku 2017 vyučuje na DG a SOŠE. Na škole organizuje matematické a šifrovací soutěže soutěže a deskové hry.

Na škole vyučuje tyto předměty: Matematika, Informatika, Fyzika.
Ing. Renáta Nováková

Ing. Renáta Nováková

novakova@dgkralupy.eu 315 617 828 Chemie

Studovala na VŠCHT Praha, na fakultě potravinářské chemie a biochemie, a Státní jazykové škole v Praze - obor německý jazyk. V minulých letech řešitel přírodovědného projektu eVIM (výuka interaktivní moderní)

Na škole vyučuje tyto předměty: Chemie.
Mgr. Andrea Novotná

Mgr. Andrea Novotná

novotna@dgkralupy.eu Kabinet angličtiny

Po státní jazykové zkoušce z anglického jazyka působila dva roky v zahraničí jako delegát cestovního ruchu. Od roku 2000 vyučuje anglický jazyk se zaměřením na mezinárodní zkoušky FCE a CAE. Je absolventkou Univerzity Jana Amose Komenského v oboru andragogika.

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk.
Mgr. Marion Obručníková

Mgr. Marion Obručníková

obrucnikova@dgkralupy.eu Kabinet matematiky

Na škole vyučuje tyto předměty: Matematika.
RNDr. Lucie Pokorná

RNDr. Lucie Pokorná

pokorna@dgkralupy.eu Kabinet fyziky

Na škole vyučuje tyto předměty: Fyzika.
Mgr. Pavel Rynt

Mgr. Pavel Rynt

rynt@dgkralupy.eu +420 315 617 833 Kabinet angličtiny

Vystudoval FF UK v Praze (anglistika, amerikanistika, český jazyk). Výuce angličtiny se věnuje od roku 1990, kdy (ještě jako student) založil jazykovou školu EASY ENGLISH, kterou řídí dodnes. Vedl řadu jazykových kurzů pro soukromé i státní instituce, vyučoval dospělé, děti i studenty na dvou soukromých pražských středních školách. Vyučoval odbornou angličtinu na VOŠ (finanční poradenství, personalistika, výpočetní technika, žurnalistika a nová média) a působil jako lektor v mnoha metodických kurzech pro učitele AJ. Je autorem několika publikací, nejnovější vyšla v roce 2021 v nakladatelství FRAGMENT pod názvem "Angličtina pro Čechy - EASY ENGLISH" a s podtitulem "V čem Češi nejčastěji chybují, a teď už nebudou".

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk, Český jazyk, Literatura.
Mgr. Libuše Sakalová

Mgr. Libuše Sakalová

sakalova@dgkralupy.eu 315 617 836 Český jazyk, přízemí vlevo

Absolventka Pedf UK obor dějepis - občanská výchova - německý jazyk, na zdejší škole vyučuje od roku 2016 dějepis, německý jazyk, občanskou výchovu a základy společenských věd. V současné době se snaží společně se studenty DG a SOŠE obnovit filmový klub.

Na škole vyučuje tyto předměty: Dějepis, Německý jazyk, Občanská výchova, Základy společenských věd.
Mgr. et Mgr. Klára Sikorová

Mgr. et Mgr. Klára Sikorová

sikorova@dgkralupy.eu Kabinet angličtiny

Studovala španělštinu a angličtinu na FFUK a žurnalistiku a masmediální studia na FSVUK v Praze. Pracovala v soukromém a neziskovém sektoru. Na DG Kralupy působí od roku 2017.

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk, Španělský jazyk.
Mgr. Inka Šenová

Mgr. Inka Šenová

senova@dgkralupy.eu 315617831 Německý jazyk a ekonomie, 3. patro

Absolventka PF UJEP Ústí nad Labem oboru německý jazyk a literatura - geografie. Na gymnáziu působí od roku 2001.

Na škole vyučuje tyto předměty: Zeměpis, Německý jazyk.
Mgr. Hana Šteglová

Mgr. Hana Šteglová

steglova@dgkralupy.eu 315 617 831 Německý jazyk a ekonomie, 3. patro

Absolventka FF UK Praha a PF UJEP Ústí nad Labem.

Na škole vyučuje tyto předměty: Dějepis, Ruský jazyk.
Mgr. Jaroslav Štrupl

Mgr. Jaroslav Štrupl

strupl@dgkralupy.eu Kabinet tělesné výchovy

Na škole vyučuje tyto předměty: Tělesná výchova.
Mgr. Dana Tomandlová

Mgr. Dana Tomandlová

tomandlova@dgkralupy.eu Kabinet fyziky

Na škole vyučuje tyto předměty: Fyzika.
Mgr. Gabriela Turýnská

Mgr. Gabriela Turýnská

turynska@dgkralupy.eu 315 617 836 Český jazyk, přízemí vlevo

Absolventka Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity obor občanská výchova a filosofie a německý jazyk a literatura. Na Dvořákově gymnázium vyučuje od roku 2010 občanskou výchovu, základy společenských věd a německý jazyk.

Na škole vyučuje tyto předměty: Občanská výchova, Základy společenských věd, Občanská nauka.
Mgr. Dagmar Vechterová

Mgr. Dagmar Vechterová

vechterova@dgkralupy.eu Kabinet angličtiny

Vystudovala vysokou školu Akcent College v Praze obor Angličtina jako cizí jazyk a Metropolitní Univerzitu v Praze obor Anglofonní studia. Získala certifikát CAE. Vyučovala na základní škole i v soukromém sektoru. Na DG a SOŠE pracuje od roku 2017.

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk.
Mgr. Kateřina Vitochová

Mgr. Kateřina Vitochová

vitochova@dgkralupy.eu Kabinet angličtiny

Vystudovala obory francouzština, angličtina a český jazyk a literatura. Pracovala ve školství (gymnázium, vyšší škola), v médiích, v neziskovém sektoru a v památkové péči. Je třídní kvinty (5. G), jednou z vedoucích projektu DofE a členkou týmu programu Erasmus. Konzultační hodiny: dohodou

Na škole vyučuje tyto předměty: Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Český jazyk.
Ing. Jana Vomáčková, CSc.

Ing. Jana Vomáčková, CSc.

vomackova@dgkralupy.eu 315 617 834 Fyzika, 2. patro vpravo

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kandidátskou práci obhájila na Lomonosovově univerzitě v Moskvě a posléze pracovala ve Fyzikálním ústavu ČAV a v Ústavu jaderného výzkumu a.s. v Řeži. Od roku 2003 vyučuje na naší škole chemii, fyziku, základy fyziky a chemie, základy chemie, biologie a ekologie. V roce 2008 dokončila pedagogické vzdělání na Katedře společenských věd VŠCHT v Praze. Je třídní 1.A. Řešitel přírodovědného projektu eVIM (výuka interaktivní moderní) a eVIK (zavádění IT technologií do výuky)

Na škole vyučuje tyto předměty: Chemie, Fyzika, Biologie, Ekologie.
Bc. Jakub Zeman

Bc. Jakub Zeman

jakub.zeman@dgkralupy.eu Kabinet informatiky

Na škole vyučuje tyto předměty: Informatika.