Od pondělí 20. 2. 2023 dochází k avízované změně v úvazcích učitelů a tedy i změně rozvrhu výuky. Nový rozvrh naleznete v Bakalářích i na webu školy.

Dochází i k úpravě harmonogramu vydávání obědů:

Přejeme všem žákům i učitelům relaxační jarní prázdniny!

A. Plecháček, E. Popová, Š. Hrušovská