Ve středu 8. února 2023 pořádá naše škola Den otevřených dveří.

Začíná "zkouškami nanečisto", po nichž mohou zájemci navštívit ukázkové hodiny různých předmětů podle svého výběru. V průběhu dopoledne nabízíme na sekretariátu pomoc s vyplněním přihlášky ke studiu a je možné ji také  odevzdat. V 17.30 se uskuteční on-line beseda s vedením školy, kde budeme odpovídat na otázky týkající se studia i života na naší škole. 

Přijímací "zkoušky nanečisto" se budou konat v budově školy na Dvořákově nám. 800 v Kralupech nad Vltavou.

Program:

7:30-7:55 příchod a registrace (uhrazení poplatku 100 Kč a získání kódu pro vyhlášení výsledků)

8:00-9:25 matematika (vlastní test trvá 70 min)

10 min přestávka

9:35-10:50 český jazyk (vlastní test trvá 60 min)

10:50-11:00 ukončení testování, odchod na ukázkové hodiny (včetně přestávky) nebo odchod domů

10 min přestávka

11:00 - 11:40 ukázkové hodiny (účast na ukázkové hodině je zapotřebí potvrdit v přihlašovacím formuláři)

Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 10.50 (pokud se dítě neúčastní ukázkové hodiny) a  od 11.40 (pokud se dítě účastní ukázkové hodiny). Podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu nebo odejít domů.

od 7:30 odevzdávání přihlášek a pomoc s vyplňováním formuláře na sekretariátu

17:30 on-line beseda s ředitelem školy na Google Meet: https://meet.google.com/bbc-aeke-kwq

Informace k testu:

Zájemci o studium si přinesou svačinu, pohodlné oblečení a obuv, černě nebo modře píšící propisovací tužku, obyčejnou tužku a rýsovací pomůcky. Jiné pomůcky nejsou povoleny.

Zadávané testy  budou vycházet z testů Cermatu z roku 2020, "zkoušky nanečisto" mají simulovat atmosféru skutečných přijímacích zkoušek, t. zn. organizace bude probíhat tak jako při skutečných  přijímacích zkouškách. Ke "zkouškám nanečisto" je nutné se přihlásit přes formulář: https://forms.gle/W4o1vsspfza5eifH8.  Přihlašování bude ukončeno nejpozději do 31. 1. 2023 nebo při naplnění celkové kapacity 200 míst.

K vybíranému poplatku:

Ten zahrnuje nakopírované testové otázky s listy pro odpovědi, opravu přijímacích "zkoušek nanečisto", anonymní zpracování výsledků a jejich zveřejnění. Výsledné pořadí s kódy zájemců bude uveřejněno také na webu školy a od 10. února 2023 do konce měsíce  můžete na sekretariátu školy nahlédnout do opravených testů (poté budou skartovány).

Andrej Plecháček, ředitel školy