Projekt HELP 2012 (“šablony”)

Podobně jako většina středních a základních škol se i Dvořákovo gymnázium zapojilo do projektu Evropské unie tzv. „Šablon" . Snahou MŠMT bylo prostřednictvím programu „EU peníze středním školám" umožnit školám financovat oblasti, na které v provozu nezbývají prostředky, a kde školy samy spatřují potřebu rozvoje. Podávání žádostí bylo zjednodušeno: školy si vybíraly jednotlivé součásti podobně jako zboží v internetovém obchodě. Bylo předpřipraveno 9 šablon z různých oblastí výuky (cizí jazyky, ICT, matematická a finanční gramotnost, odborné vzdělávání, …) v několika variantách (inovace ve výuce, individualizace výuky, vzdělávání pedagigických pracovníků), z nichž si školy vybraly podle svého uvážení a podle množství peněz, které měly k dispozici. Peníze byly přidělovány podle velikosti školy.

Vzhledem k tomu, že se školství obecně potýká s nedostatečným nebo zastaralým počítačovým vybavením, sáhla většina škol po šabloně III/2 inovace prostřednictvím ICT . Stejně tak i my - za poskytnuté finanční prostředky jsme pořídili počítačové vybavení (2 počítačové učebny pro žáky, počítače pro učitele), byla posílena infrastruktura školní počítačové sítě včetně wifi připojení, získali jsme do odborných učeben další vybavení - digitální fotoaparát, projektory, software, …

V rámci projektu se učitelé zdokonalují v používání počítačů, připravují digitální učební materiály (DUM), které se po té opakovaně používají v hodinách. Tyto materiály jsou sdíleny na školním serveru, na GDisku a jsou k dispozici ostatním učitelům.

Další oblastí, na kterou se projekt zaměřuje, je vzdělávání pedagogů - externí mentoring (šablona VIII/1), mentoringové školení pro učitele (šablona VIII/3) a metodická školení učitelů cizích jazyků (šablona II/3) . Školení pedagogů nás čeká v roce 2013/14.

Přes počáteční obavy se do projektu HELP2012 zapojila většina vyučujících téměř všech předmětů. Během 2 let (duben 2012 - březen 2014) bylo vytvořeno 27 sad DUMů.

 

Projekty eVIM (výuka interaktivní moderní), eVIK(výuka, individualizace, koučink) a HELP2012 jsou financovány z fondů EU a rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. (OPVK). Celkem v nich škola získala na rozvoj téměř 8 milionů Kč.