EU peníze SŠ

Od dubna roku 2012 do března 2014 byla škola zapojena do projektu "EU peníze SŠ" v rámci programu OPVK (Název projektu Help2012).

 • Číslo opreačního programu: CZ1.07
 • Číslo výzvy: 34
 • Název výzvy:  Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs
 • Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Název oblasti podpory: 7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Vybrané "šablony":

 • III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
 • II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
 • VIII/1 - Podpora kvality výuky ve třídě - externí mentoring
 • VIII/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

V rámci projektu vzniklo 27 sad digitálních učebních materiálů (DUMů) pro 13 předmětů (MAT, ČJL, NJ, ANJ, FRJ, CHEM, FYZ, VV, DV, HV, SPV, DEJ, EKO), do tvorby a odzkoušení se zapojilo 25 pedagogů, DUM se používají ve všech třídách gymnázia. 

Co bylo z projektu pořízeno:

 • posílení vnitřní wifi a serveru
 • nové počítače pro výuku - 2 učebny
 • nábytek do učebny
 • pronájem operačního systému a kancelářského balíku na počítače školní sítě
 • antivirový program
 • software (Pinnacle studio, Wolfram Mathematica, ...)
 • odměny pro učitele za tvorbu DUMů
 • školelní pro učitele jazyků
 • externí mentoring pedagogů
 • školení 2 pedagogů v mentoringu

Projekt HELP2012 navazoval na projekt eVIM (výuka interaktivní moderní) - 2012 a eVIK (výuky individualizace koučink) - 2013-2014 a přispěl k rozvoji dovedností (IT, metodických,pedagogických, odborných) pedagogů naší školy.