Učíme se s ESA

Naše škola je partnerskou školou v projektu "Učíme se s ESA" (http://agid.cz/uces), který realizuje Akademie geoinformačních dovedností společnosti Scientica. Jejím cílem je propagovat témata dálkového průzkumu Země, geografických informačních systémů a satelitní navigace ve vzdělávání a v pracovní praxi. Od roku 2008 se snaží o průnik oborů geoinformatiky do vzdělávacího systému Česka, zajišťuje také akreditované další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti geoinformatiky.

V rámci projektu nebo spolupráce s AGIDem jsme:

  • se účastnili 14. 6. 2013 úvodního setkání zástupců všech partnerských škol (Popová, Kaňková)
  • 25. 9. 2013 absolvovali výuku na tabletech - práce s programem Orux Map pro zaznamenání trasy a významných bodů a dále zpracování nasbíraných dat v programu na PC - projektový den třídy 7.G na téma Památky a zajímavá místa v Kralupech nad Vltavou
  • získali 10 tabletů nejen pro výuku geoinformatiky, ale také pro další předměty (testovací aplikace v matematice, nahrávání zvuku, videí z laboratorních pokusů,...)
  • poznali aplikaci pro tablety a "chytré" telefony - vhodné pro žáky 2. stupně, kteří si udělají výlet na Karlštej (1. 11. 2013, Mára)
  • využili nabídku semináře "Fotovoltaika hlídaná družicí" pro kvartu