Národní plán obnovy

Naše škola je příjemcem finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

V roce 2022 a 2023 jsme v rámci Prevence digitální propasti zakoupili notebooky, které jsou určeny pro krátkodobé i dlouhodobé zápůjčky žákům školy.

V roce 2023 získáme prostředky na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence. Tato podpora využití technologií ve výuce souvisí s revizí RVP a se změnami v našem ŠVP, které budeme realizovat od 1. 9. 2023.