eVIM

O projektu

Od 1. ledna po celý rok bude na naší škole probíhat přírodovědný projekt e-VIM (výuka interaktivní moderní), který je financován Evropským sociálním forndem a rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřený na zvýšení zajímavosti přírodovědných předmětů (chemie, fyzika a biologie) prostřednictvím využití moderních přístrojů a metod. Součástí projektu bude vybavení laboratoří právě o tyto moderní přístroje, čidla a elektronické součásti, možnost práce v elearningovém prostředí nebo terénní pobyt, kde příslušné moderní metody a technologie využijeme v praxi.   

Vývoj projektu

  • V lednu a v únoru proběhla výběrová řízení na dodávky e-learningového systému a vybavení laboratoří. 
  • V únoru jsme získali přístup do systému Škola za školou, který budeme využívat k procvičování učiva nejen biologie, chemie a fyziky, připravuje se nový portál pro projekt, který by měl být zpřístupněn v průběhu dubna a postupně se bude naplňovat e-learningovými materiály, které se budou týkat zejména využití nově pořízeného laboratorního vybavení do předmětů Bi, Fy a Che.
  • V březnu - školení učitelů
  • Duben - příprava materiálů pro webový portál a jeho využívání.
  • Květen - prosinec: tvorba materiálů a jejich aplikace do výuky
  • Červen - Dny za školou  - některé přístroje si vyzkoušíte v rámci jednotlivých aktivit dne za školou
  • Říjen - terénní pobyt ve středisku Poslův mlýn v Doksech studenty vyššího gymnázia - zde budou studenti tvořit své vlastní projekty

článek v Mělnicku o projektu

Na co se můžete těšit?

V biologii využijete nové USB mikroskopy a notebooky, na nich můžete zaznamenávat detaily vašich preparátů přímo na počítač a provádět názorná měření, snímat video  nebo pořizovat časosběrný záznam biologických pokusů. Pro zkoumání přírody získal biologický kabinet sadu dalekohledů.

V chemii si vyzkoušíte práci s velkým množstvím čidel na měření chemických vlastností látek (např. kolorimetr, speciální zařízení pro propojení čidel s počítačem, teploměry, čidla koncentrace vápenných, chloridových, dusičnanových, ... iontů, senzory rozpuštěného kyslíku, ...)

Ve fyzice se těšte na mnoho měřících přístrojů, které se dají přes datalogger připojit k počítači a vyhodnocovat nejrůznější matematické závislosti fyzikálních jevů (k záznamu využijeme následující zařízení ampérmetry, voltmetry, wattmetry, tlakoměry, senzory vlhkosti vzduchu, akcelerometr, siloměry, siloměrnou desku, senzory vodivosti, dráhu s vozíky, ...)

Pro nadšené programátory máme k dispozici programovatelnou stavebnici Lego - naprogramujte program, který bude ovládat chování vozíku na základě vyhodnocení čidel k němu připojených (zvukové, optické, ultrazvukové a dotykové čidlo).

 

Některé z těchto zařízení si budete moci vyzkoušet i při práci v terénu na podzimní škole v přírodě.

Pedagogové se již naučili, jak s přístroji zacházet a nyní  to budou učit i studenty.