DG Šablony 2022

Od listopadu 2022 do října 2025 se naše škola účastní projektu OP JAK CZ.02.02.XX/00/22_003/0002863 s názvem DG Šablony 2022.

Cílem projektu je podpořit: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů, tandemovou výuku, projektové dny, pozici školního psychologa, kariérové poradenství, inovativní metody výuky žáků a odborná komunitní setkávání.