DG Šablony 2019

Od listopadu 2019 do října 2021 se naše škola účastní projektu OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014975 s názvem DG Šablony 2019.

Cílem projektu je podpořit: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností s odborníky z praxe, tandemovou výuku, projektové dny, pozici školního psychologa, extrakurikulární aktivity žáků - kroužky a doučování, kariérové poradenství, metody výuky s využitím ICT.