naleznete na webu v sekci Studium / Přijímací řízení:
http://dgkralupy.cz/studium/prijimaci-rizeni/