V pondělí 15. 4. 2019 absolvujeme ve skupinách tříd souběžně přednášky na téma ekologie (Arnika, Zachraň jídlo) a lidská práva (České fórum pro rozvojovou společnost, přijede i syrský režisér či manželé ze Súdánu). Podrobný rozpis přednášek naleznete v příloze.

Středeční ranní blok bychom nastartovali zero waste či fair trade snídaní, záleží na preferencích třídy. Cílem bude podpořit buď bezobalové nakupování, či produkty s nálepkou „fair trade”, která zaručuje výrobu v souladu s udržitelností, s dodržováním sociálních, ekonomických i ekologických standardů. V rámci tohoto času budeme mít prostor pro konverzaci o tématech, jimž je Den Země (22. 4.) věnován, tj. ekologie, globální a sociální problémy, lidská práva, apod. Poté navážeme diskuzí v menších skupinách, kde bude naším úkolem zamyslet se nad odpadovou a energetickou stopou naší školy a vymyslet plány, jakými bychom mohli tuto stopu snížit. Tyto plány skupinky následně představí zbytku své třídy a všechny náměty poté nasdílí do společné složky na Disku, abychom měli všechny náměty na jednom místě a mohli je následně využít. Počítá se opět se dvěma vyučovacími hodinami:

Ekosnídaně 17. 4. 2019
třídy zájem 1. hodina 2. hodina učebna
1.A ano Kusák Kusák 13
2.A ano Vomáčková Vomáčková 27
3.A ne - výuka semináře: Ho, Jí semináře: Ho, Jí 41, 16
4.A ne - tř. výlet odpadá odpadá  
1.B ne Aj - Vechterová Ek - Czechmanová 11
2.B ano Czechmanová Sikorová 14
3.B ne - výuka odpadá Aj - Junášek 12
4.B ne - výuka Uč - Hrušovská Ek - Hrušovská 30
1.G ne - výuka Čj - Hrášková Ma - Obručníková 22
2.G ano Šenová Šenová 24
3.G ano Popová Popová 21
4.G ano 14 žáků Lulková, jen skupina Ch cv Lulková, celá třída 23
5.G ano Faltejsková Faltejsková _05
6.G ano odpadá Turýnská 25
7.G ? - výuka semináře: Ho, Jí semináře: Ho, Jí 41, 16
8.G ne - výuka semináře: Ho, Jí, Nvt semináře: Ho, Jí, Nvt 41, 16, 42

 

Po zbytek středy bude probíhat běžná výuka, která může být doplněna ekologickými tématy.

Kromě tohoto školního programu připravujeme také program pro veřejnost v termínu od 23. do 26. dubna, tedy o týden později. V úterý budeme promítat film o cirkulární ekonomice, ve středu dáme prostor neziskovkám a festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, ve čtvrtek si zaběháme pro Gambii a podpoříme tak nadaci Kola pro Afriku a v pátek tento minifestival zakončíme úklidem Kralup a táborákem na zahradě školy.

Děkujeme všem za podporu tohoto projektu, který nám snad opět trochu přiblíží témata, která vnímáme jako palčivá a o kterých cítíme potřebu mluvit.

za Studentský parlament: V. Elznicová