Aktuálně z MŠMT
Leták v příloze
Základní informace
 1. Od pátku 18. 9. 2020 je nutné až do odvolání nosit v budově školy stále roušku.

 2. Při vstupu do budovy i do jídelny je nutné řádně si vydezinfikovat ruce. 

 3. Všechny osoby jsou povinny dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje používání aplikace eRouška - viz příloha.

Všechny třídy se nyní vzdělávají distančně - sledujte článek Informace k distanční výuce https://www.dgkralupy.cz/aktualne/informace-k-distancnimu-vzdelavani/

Pravidla distanční výuky pro SŠ

 1. Učitelé vyučují distančně podle rozvrhu.

 2. Výuka probíhá na Meetu s co největším využitím Classroomu a dalších prostředků umožňujících distanční výuku přesně v době, kterou určuje stálý rozvrh. Volba vyučovacích metod, zpětné vazby je však plně v kompetenci vyučujících. 

 3. Dále platí tato pravidla:

            Pokud je předmět v týdenním rozvrhu:

  •  jednohodinový, pak tato hodina probíhá prostřednictvím Meetu,

  • dvouhodinový, pak nejméně jedna hodina probíhá prostřednictvím Meetu, druhá může být realizována formou uložené samostatné práce, ke které vyučující poskytuje zpětnou vazbu

  • tříhodinový, pak nejméně jedna hodina probíhá prostřednictvím Meetu, další mohou být realizovány formou uložené samostatné práce, ke které vyučující poskytuje zpětnou vazbu

  • čtyřhodinový pak nejméně dvě hodiny probíhají prostřednictvím Meetu, další mohou být realizovány formou uložené samostatné práce, ke které vyučující poskytuje zpětnou vazbu

           Hodiny, které budou probíhat prostřednictvím Meetu, budou v rozvrhu vyznačeny.

 1. Všichni žáci se účastní distanční výuky. Omluva z výuky se řídí Školním řádem. (Vyučující zapisují každou hodinu do TK i s absencí, rodiče omlouvají absenci do omluvného listu, který se předkládá TU.)

 2. Hodiny tělesné výchovy se neučí.