Aktuálně

V pátek 20. 11. 2020 vláda patrně potvrdí, že 

od středy 25. 11. 2020 se vracejí do školy ke každodenní prezenční výuce maturanti.

V týdnu od pondělí 30. 11. 2020 se bude učit prezenčně i prima a sekunda.

ROZVRHY naleznete v příloze (24. 11. 2020 ve 22.22, verze 3).

V této souvislosti začne školní jídelna vařit a vydávat obědy. Všichni maturanti mají obědy přihlášené, podle vlastní volby si oběd mohou odhlásit.

Žáci na distanční výuce si mohou sami oběd přihlásit, ale nesmějí jej konzumovat ve školní jídelně, mohou jej vyzvednout v čase 11.00-11.30 v termoobale (+ 10 Kč k ceně oběda).

Učitelé si musejí oběd sami přihlásit. Výdej jídla do vlastních nádob není umožněn.

 


 

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče, 

po dnešním rozhodnutí vlády víme, co se bude dít při různém stupni rizika epidemie. Nevíme však zatím, kdy který stupeň rizika nastane.

I nadále tedy budeme předpokládat tento scénář: 

  1. Do Vánoc bude probíhat distanční výuka pro většinu studentů (není ale vyloučeno, že například žáci nižšího gymnázia tento způsob studia ukončí dříve).
  2. Prezenční výuku - s velkou pravděpodobností - předpokládáme od 4. ledna. 

V období od 4. do 20. ledna bude probíhat zkoušení a testy podle předem stanoveného harmonogramu, který se dozvíte nejpozději 1. 12. 2020. Bude v něm zohledněn zejména požadavek na to, aby se písemky a zkoušení rozprostřely rovnoměrně na celé lednové období a nedocházelo k jejich kumulaci, a tím k přetížení vás - žáků. 

Rovněž k tomuto datu budou stanoveny konkrétní a závazné požadavky k lednovému zkoušení.

Dne 21. 1. bude uzávěrka klasifikace a zapsání známek. 

25. 1. klasifikační porada
28. 1. vydávání vysvědčení
29. 1. pololetní prázdniny 

Dne 25. 11. 2020 proběhne čtvrtletní pedagogická rada, na níž bude mimo jiné zdůrazněno, že v období distanční výuky hodnotíme především to, jak studenti pracují a zda plní úkoly - poskytujeme jim zpětnou vazbu (oni nám také). V řadě úkolů můžeme hodnotit úplnost a kvalitu či správnost prací, můžeme psát i testy. Pokud dáváme známky, tak je všechny zapisujeme do Bakalářů tak, aby žáci byli seznámeni s hodnocením. 

V řadě předmětů tak bude splněno celé portfolio (nebo jeho podstatná část) požadavků na žáky pro toto pololetí už před lednovým zkušebním obdobím. Porfolio požadavků naleznete v příloze.

Od 25. 11. do 30. 11. proběhnou třídní schůzky na Meetu, které svolá třídní učitel podle konkrétní potřeby své třídy.

Kralupy nad Vltavou 13. 11. 2020

Andrej Plecháček, ředitel školy


Všechny třídy školy mají distanční výuku. Rozvrhy tříd se žlutě vyznačenými Meety naleznete v příloze tohoto článku.

Školní jídelna od 14. 10. 2020 nevaří ani nevydává obědy, žáci je mají až do konce distanční výuky odhlášené.


Distanční výuka je povinná (viz školní řád).

Rozvrhy pro všechny třídy naleznete v příloze. Žlutou barvou je vyznačena hodina, která bude probíhat přes Meet. Odkazy na schůzky naleznete většinou v hlavičce Vaší skupiny na Classroomu. Práci zadanou na hodiny, které mají v rozvrhu bílý podklad, si můžete vypracovat podle vlastní potřeby a termínu odevzdání. Nezapomeňte si domů odnést sešity a učebnice potřebné pro distanční výuku.

V době DV neprobíhají ve škole žádné kroužky ani klubové aktivity. Do školy nesmí vstupovat osoby v karanténě.