Aktuálně

i nadále bude probíhat distanční výuka všech tříd školy až do změny nařízení vlády. Školní jídelna nevaří.

Rozvrhy s vyznačenými Meety jsou v příloze v souboru DV od 4-1-2021_Meety.PDF

V tomto školním roce se z důvodu pandemie nebudou konat žádné lyžařské kursy ani pro 1. ročníky (1. P, 1. S, 5. G)  ani pro sekundu (2. G). 


 

Níže uvedené informace nyní nejsou platné.

Od 7. 12. 2020 bude zahájena rotační výuka - ve škole se učí: 3.G, 4.G, 2.S, 2.P. 3.A, 3.B, 7.G, 4.A, 4.B, 8.G, ostatní třídy budou doma na DV.

Od 14. 12. 2020 ve škole se učí: 1.G, 2.G, 1.S, 1.P, 5.G, 6.G, 4.A, 4.B, 8.G, ostatní třídy budou doma na DV.

 

Rozvrhy pro prezenční výuku najdete v příloze a v Bakalářích, stejně jako suplování a změny v učebnách.

V rotační výuce je již umožněno spojovat žáky různých tříd na výuku.

Není možné se mísit v jídelně, proto bude zvláštní rozpis pro výdej jídel. Pořadí tříd na oběd je dáno hygienickými předpisy, možnostmi dozorů a přihlíží se i k tomu, zda celá třída končí výuku, či pokračuje. V tomto období nelze uplatnit pravidlo, že nejprve chodí na oběd nejstarší ročníky. Z důvodu dodržení kapacity jídelny dochází také u některých tříd k posunům výuky před obědem. Přehled je v příloze. Děkujeme, že dodržujete časy a respektujete pravidla.

Meety na distanční výuku si s třídami na DV domluví učitelé (mohou se změnit oproti rozvrhům zde v příloze).

Školní jídelna již vaří a vydává obědy. Všichni žáci na prezenční výuce mají obědy přihlášené, podle vlastní volby si oběd mohou odhlásit.

Žáci na distanční výuce si mohou sami oběd přihlásit, ale nesmějí jej konzumovat ve školní jídelně, mohou jej vyzvednout v čase 11.00-11.30 v termoobale (+ 10 Kč k ceně oběda).

Učitelé si musejí oběd sami přihlásit. Výdej jídla do vlastních nádob není umožněn.

 


Ve škole je povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu výuky i o přestávkách. Prosíme o dodržování hygienických pravidel.

V hudební výchově se nezpívá, tělesná výchova je nahrazena procházkou na čerstvém vzduchu nebo jinou výukou.

V době DV neprobíhají ve škole žádné kroužky ani klubové aktivity. Do školy nesmí vstupovat osoby v karanténě.

 

Informace z webu MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi