Pusťte se s naším absolventem Radimem Sitařem do obnovy Nelahozeveské zámecké stezky, která kdysi propojovala bývalý nelahozeveský zámecký park s Lobečskou skálou v Kralupech. Pracovní víkendy se konají 16. a 17. 3. a 23. a 24. 3.
Chcete-li se dozvědět více, můžete se zúčastnit některého z veřejných setkání. To první se uskuteční v úterý 13. 2. v 18:00 v zasedací místnosti Městského úřadu.

Podrobné informace naleznete na webu Nelahozevské zámecké stezky