Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti – současní i ti, kteří máte zájem o studium na naší škole,

od příštího školního roku - 2019/2020 dojde ke změně: nebudeme otevírat třídu obchodní akademie (obor 63-41-M/02), naopak však budeme nabízet studium ve dvou třídách čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41). V osmiletém studiu budeme tradičně otevírat jednu třídu.

Současných studentů obchodní akademie, čtyřletého i osmiletého gymnázia se tyto změny vůbec nedotknou. Všichni žáci obchodní akademie, kteří u nás studují, budou normálně ve svém studiu na naší škole pokračovat až do své maturity.

Hlavním důvodem utlumení obchodní akademie je obecně menší zájem o studium na této střední škole, ke zvýšení kapacity gymnázia nás naopak vede zvyšující se poptávka po všeobecném gymnaziálním vzdělání. Proto také chceme otevřít dvě třídy čtyřletého gymnázia. Studium v jedné z nich bude zaměřeno na společenské vědy (humanitní), ve druhé pak na přírodovědu a techniku.

Více se o tomto studiu můžete dozvědět v letáku v příloze, nebo na Dni otevřených dveří 6. prosince 2018 (beseda s vedením školy bude v 16 hodin).

Jisté je, že na gymnázium, o které je zájem, budeme moci v rámci jarního přijímacího řízení přijmout takřka dvojnásobný počet uchazečů než v minulých letech. Zároveň budeme mnohem lépe moci vyhovět jejich zaměření a specializaci (více volitelných předmětů). Zároveň budoucí studenti nebudou muset dojíždět do Prahy a tím ztrácet čas – přinejmenším stejně kvalitní příprava na další vysokoškolské studium jim bude nabídnuta blízko místa jejich bydliště.

Dalšími výhodami mohou být například příjemná a přátelská atmosféra, aktivní studentský parlament individuální studijní plány pro sportovce a jinak nadané uchazeče, jejich podpora, kariérové poradenství i možnost změnit zaměření po prvním ročníku, po němž se studium v obou třídách začne skutečně výrazně odlišovat.

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se uskuteční v naší budově Den otevřených dveří. Na něm budeme mimo jiné představovat novou perspektivu studia na naší škole.

RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy