Ředitelství Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou informuje, že
v pondělí 9. 9. 2019 bude z důvodu školení členů pedagogického sboru upraven rozvrh.

Učí se pouze třídy 1. G – 4. G, 1. S a 1. P podle upraveného rozvrhu, který naleznete v Bakalářích a na webu školy. Sekunda nemá odpolední plavání.

Ostatní třídy se doma připravují na opakování látky loňského roku či pracují na zadaném úkolu.