Ve středu 8. února jsme pořádali pro zájemce o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu Zkoušky nanečisto.

Pokyny zadavatelů, nedostatek času na přečtení zadání či radost z dobře vyřešené úlohy... To vše si u nás mohlo vyzkoušet 83 deváťáků a 93 páťáků.

Výsledné počty bodů a pořadí zájemců o zkoušky naleznete v přiložených souborech podle svého kódu.

Naskenovaná řešení budeme posílat emailem do týdne na adresu uvedenou v přihlášce. (Prosím náhradníky, kteří se účastnili testu, aby mi poslali svoji emailovou adresu pro zaslání výsledků.)

Děkujeme všem zájemcům za účast na Zkouškách na nečisto, ukázkových hodinách i besedě s ředitelem školy.

Děkujeme také Reálné firmě z 3.B, která otevřela pro čekající rodiče kavárnu a zpříjemnila jim tak i frontu na sekretariátu na podání přihlášky. Kdo to nestihl dnes, má ještě čas do 1. března 2019!

 

Eva Popová,
popova@dgkralupy.eu