Informace k zahájení školního roku 2002-23

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se všichni sejdeme v 9.00 na zahradě školy, uvítáme nový školní rok, nové žáky z 1. G, 1. S a 1. P. a pokračovat budeme třídními pikniky.

Třídy 1. G a 7. G si od 8.30 mohou ve svých třídách odložit zavazadla na Seznamovací školu v přírodě. Odjezd do Lhotky u Mělníka bude v 11 hodin. Příjezd v sobotu 3. 9. 2022 kolem 14. hodiny ke škole.

V případě pěkného počasí ostatní třídy nevstupují do budovy školy, žáci nemají ve čtvrtek obědy ve školní jídelně.

V pátek 2. 9. 2022 mají třídy od 8.00 do 10.00 třídnické práce v kmenových učebnách, od 10.00 se učí podle rozvrhu. Třídy 1.S a 1. P mají třídnické hodiny celý den.

V pondělí 5. 9. mají celý den třídnické práce v primě. Třída 7. G jen do 10.00, pak se učí podle rozvrhu.

Aktuální rozvrh i suplování již naleznete na webu školy a v aplikaci Bakaláři. Rozpis obědů je v příloze tohoto článku.