Informace k zahájení školního roku

středa 1. 9. 2021 - tradiční Piknik v netradiční covidové době

Všichni žáci od primy až po kvartu přijdou do školy tak, aby v 8.00 mohlo začít v jejich kmenových třídách testování antigenními testy (nebo předloží potvrzení - viz dále) pod dohledem třídního učitele a jeho zástupce.

Všichni studenti vyšších tříd gymnázia a obchodní akademie přijdou do školy až v 8.20 a také se otestují antigenními testy (nebo předloží potvrzení - viz dále) pod dohledem třídního učitele a jeho zástupce.

V 9.00 se sejdeme na zahradě školy k zahájení školního roku a přivítáme nové studenty. Letos nebudeme nosit na piknik žádné jídlo, nebude se konat "piknikovací" soutěž, ale třídy by se měly prezentovat jednotným oblečením, doplňkem,...

Na závěr Pikniku kolem 10. hodiny vytvoříme společnou školní fotografii.

Třídy 1. G a 7. G odjíždí v 10.45 a 11.30 na Seznamovací školu v přírodě do Zbraslavic u Kutné Hory. (Návrat ve středu 3. 9. kolem 16. hodiny, informace přijdou emailem od třídních učitelů.) 

čtvrtek 2. 9. 2021 - třídnické hodiny a výuka

Třídy 1. S a 1. P mají od 8.00 do 13.30 třídnické hodiny s třídními učiteli a seznámení s prostředím školy.

Ostatní třídy mají třídnické hodiny od 8.00 do 9.40 hodin. Od 10 hodin zahajují výuku podle rozvrhu. Rozvrhy hodin pro třídy i učitele platné od 1. 9. 2021 naleznete v přílohách článku.

Informace k testování a hygienickým opatřením

I nadále je nutno dodržovat hygienická opatření, dezinfikovat si ruce po příchodu do školy, do školní jídelny. Při známkách nachlazení a nemoci nechodit do školy. Ve společných prostorách si musí všichni krýt nos a ústa - žáci nižšího gymnázia zdravotnickou rouškou, ostatní respirátorem FFP2.

Testování žáků musí proběhnout 1., 6. a 9. září 2021. Budeme používat testy Sejoy a Genrui. Informace a videonávody k testování najdete na webu https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Testovat se nemusí osoby s ukončeným očkováním (před 14 dny), s potvrzením o prodělané nemoci (nejvýše 180 dní) nebo s  prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7 dní PCR/ 72 hodin AG). Certifikáty a potvrzení je třeba předložit v době testování.

Pokud se žák neúčastní testování a nedoloží potvrzení výše, musí nosit ochranu úst a nosu po celou dobu výuky a vztahují se na něj další opatření.

Více informací naleznete v Mimořádném opatření MZ ze dne 16. 8. 2021
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08.pdf

a v Manuálu k provozu škol MŠMT (i v příloze článku)
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani_17082021/

Informace o změnách v jízdném

Změny, které nastaly od 1. srpna 2021 v Tarifu Pražské integrované dopravy, se dotknou celého Středočeského kraje.
Detailní přehled změn tarifu naleznete na https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tiskoviny/2021/DL_Zmeny-tarifu-2021_TISK.pdf.

  • Ještě více než před změnami platí, že při pravidelném dojíždění do školy se vyplatí dlouhodobé kupony oproti krátkodobým jízdenkám.
  • Děti už mohou mít kupony jednoduše jako aplikaci v mobilu – na ten většinou dávají větší pozor než na papírovou lítačku a spíše ho neztratí. Aplikaci si mohou stáhnout a koupit si na ni on-line kupony. https://pid.cz/mobilni-aplikace/
  • Stále platí, že žáci jezdí s 75% slevou a nárok na ni prokáží jednoduše buď občanským průkazem, průkazkou PID, potvrzeným žákovským průkazem, kartou ISIC nebo cestovním pasem. U žáků mladších 15 let stačí potvrzený žákovský průkaz.