Informace k začátku školního roku:

Piknik v úterý 1. 9. 2020 na kralupském koupališti byl ZRUŠEN. 

Středa 2. 9. 2020 v 8.00 zahájení třídnických prací v kmenových třídách s třídními učiteli.
První ročníky absolvují rozřazovací test z anglického jazyka: 
učebna 15 a 17
8.00-9.00 1. P
10.00-11.00 1. S
11.15-12.15 1. G
Fotografování tříd se uskuteční na školním hřišti podle harmonogramu:
čas třída učitel/ka
8:10 1G Sak
8:25 2G Vit
8:40 3G Nvá
8:55 4G Šn
9:10 5G Po
9:20 učitelé  
9:30 celá škola  
9:50 parlament  
10:15 6G Lul
10:30 7G Fa
10:40 8G Br
10:55 4A Vm
11:10 3A
11:20 4B Cz
11:30 3B Vech
11:40 2S Ja
12:00 2P Jun
12:10 1S Ho
12:20 1P Obr
Téma celoškolní fotky je "škola v roce 2020" - letos si jako "kostým" přineste roušky, štíty masky, protichemické obleky,... Na fotce bude zachycena i rekonstrukce školy.
Na obědy se dostavte s třídním učitelem v čase:
čas třída třída
11.20 1S 1P
11.30 5G 2P
11.40 8G 4A
11.50 4B 7G
12.00 3A 3B
12.10 6G 2S
12.20 4G 3G
12.30 2G 1G
Při vstupu do jídelny vždy použijte dezinfekci rukou.
Čtvrtek a pátek 3. a 4. 9. 2020 ředitelské volno. Učitelé budou uklízet kabinety a sbírky. Obědy se pro studenty nevaří. Prima a septima se účastní seznamovací školy v přírodě tak, jak bylo plánováno.
Pondělí 7. 9. 2020 podzimní maturity, první ročníky jsou od 8 do 10 hodin ve svých kmenových učebnách s třídními učiteli, od 10 do 14 hodin mají Den se Školním parlamentem. Ostatní třídy se učí podle rozvrhu. Rozvrh hodin naleznete na stránkách školy i v Bakalářích.
Dále výuka pokračuje podle rozvrhu ve všech třídách. Na škole dodržujeme hygienická pravidla daná MŠMT (přílohy).

V letošním školním roce 2020-21 nově vyučují:

Ing. Horyna Jiří – fyzika, kabinet fyziky
Bc. Duspivová Jiřina – matematika, kabinet matematiky
PhDr. Wolák Radim – mediální výchova, sborovna
Vochomůrka Jan – informatika, kabinet VT
Castillo Batista Holková Petra – španělština, kabinet Aj
Mgr. Janouch Filip – Marketing a management, sborovna
PhDr. Majerová Pavla – psychologie, kabinet školního psychologa
Bc. Batka Ondřej – český jazyk, kabinet VT

Od září 2020 již nevyučují:

Mgr. Hrášková Jaromíra,
Mgr. Kubíček Boris,
Mgr. Kusák Radim,
Bc. Bozděchová Hana