Dne 8. 11. 2018 jsme se jako třída 1. B vydali s paní profesorkou Marion Obručníkovou do Prahy. Tam na nás čekal workshop o energiích a poté prohlídka NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA. Když jsme dorazili na místo, byli jsme rozděleni do dvou skupin. Nás, jako skupiny číslo jedna, se ujal milý pán. Následující hodinu s námi prováděl různé pokusy spjaté s pojmem energie. V 10:00 jsme se vyměnili se skupinou číslo dvě. Následovala přednáška o století páry. Na modelu parní elektrárny, ve které jsme sami zatopili, jsme mohli pozorovat, jak vzniká elektrická energie. Podrobně jsme si prohlédli model transmise. Vyrobili jsme si primitivní baterii, kterou jsme napájeli hodiny. Workshop překonal naše očekávání, byl zajímavý a poučný. Poté následovala prohlídka technického muzea. Všechny expozice představovaly dějiny technologií. Mohli jsme například vidět postupný vývoj měření času, fotoaparátů nebo i kuchyňských spotřebičů. Protože právě začínala výstava Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět o technických úspěších uplynulého století, měli jsme možnost se podrobně seznámit se zajímavými exponáty a projekty. Dovoluji si za celou třídu říct, že celý den, nás všechny zaujal a rozšířil naše obzory.

Barbora Bušilová 1.B

FOTOGALERIE:

https://photos.google.com/album/AF1QipNlSE4JvGdivxV5uwSpcWJywuALCqKoW7KeWuol