V pátek 25. dubna probíhala výuka estetické výtvarné výchovy na zahradě školy. Zásluhu na této možnosti má školní parlament, který loňské prázdniny vyrobil paletové sezení umístěné v arboretu a vytvořil tak příjemné místo pro odpočinek i výuku.

 

Gabriela Junášková