Ve čtvrtek 24. dubna vyrazila 4.G na výtvarnou exkurzi do Prahy. Na začátku Královské cesty každý ze studentů obdržel pracovní list, který byl tak trochu průvodcem, ale zároveň obsahoval několik více či méně těžkých otázek. Otázky se týkaly památek, které studenti cestou na Pražský hrad míjeli.

Cílem cesty byla NG v  Salmovském paláci na Hradčanském náměstí. Zde právě probíhá výstava Salm Modern #1: Možnosti dialogu. Studenti měli možnost porovnat moderní světové i české umění, například práce Keitha Haringa, Jeana Tinguelyho, Andyho Warhola, Josefa Bolfa, Jiřího Černického, Krištofa Kintery, Františka Skály nebo Kateřiny Šedé.

Studenti byli do výkladu uměleckých děl zapojeni a  učili se jak vnímat umění a jak si vykládat díla, která nejsou na první pohled „krásná“.

 

Gabriela Junášková