V rámci hudební výchovy se žáci tříd 5.G, 1.S a 1.P vydali na koncert Hudby hradní stráže ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého. Ráno jsme se vlakem dopravili na Masaryčku. Za příjemného slunného počasí jsme se pomalu vydali na Hradčanské náměstí. Ranní procházku doprovázely příjemné výhledy po poloprázdné Praze. Kolem 10 hodiny jsme zavítali do kostela sv. Jana Nepomuckého, který se nachází asi 200 m od Pražského hradu. Správce kostela nás poučil o zajímavé historii kostela. Jedná se o jeden z prvních projektů proslulého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Roku 2001 byl kostel změněn na vojenský. Poté, co jsme si pořádně prohlédli interiér kostela, čekal na nás koncert Hudby hradní stráže. V rámci hodinového koncertu jsme si poslechli různé hudební slohy od renesanční po současnou hudbu. Kostelní akustika nadchla úplně všechny a výklad mezi skladbami nám poskytl zajímavý pohled do světa hudby. Chtěli bychom poděkovat pí. prof. Hrdinové za organizaci této unikátní exkurze.

Magdaléna Turbnull a Kristýna Dundrová 5.G