Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na naší škole!

V příloze naleznete výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium - seznam přijatých uchazečů i doporučení pro nepřijaté uchazeče.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 5 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

Pokud nejste přijati a máte zájem o studium na naší škole, tak doporučujeme si na sekretariátu školy co nejdříve vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí. Současně vám pomůžeme vyplnit žádost o vydání nového rozhodnutíFormulář naleznete mezi přílohami.

Podrobněji na https://www.dgkralupy.cz/studium/prijimaci-rizeni/