V pondělí 8. 11. 2021 se uskutečnil výjezd redakce studentského časopisu Dvořan. Vyrazili jsme do Prahy do Muzea smyslů a následně se přesunuli do kavárny Hlína, kde jsme rozmýšleli a debatovali nad budoucností našeho časopisu.

Po příjezdu na Masarykovo nádraží jsme potrápili naše spisovatelské buňky prvním zadáním a poté se přesunuli do Muzeu smyslů, kde jsme strávili strávili zhruba hodinu času a viděli jsme spoustu optických klamů, ale také stanovišť, které ošálily náš čich nebo hmat. Každý pak během chvíle přestal věřit vlastním smyslům.

Po návštěvě muzea jsme se přesunuli do kavárny Hlína, která se na chvíli stala jakousi naší kanceláří. Celé posezení mělo dvě části - pracovní a volnočasovou. V té uvolněnější se rozvinula hezká debata nad několika zajímavými a důležitými tématy: mluvili jsme o knihách, filmech, DofE nebo o projektech, které se zatím na škole uskutečnily, a díky příjemnému prostředí kavárny jsme se tak mohli mezi sebou lépe seznámit. Druhá část pak byla věnována tvrdé práci. Vymysleli jsme spoustu nápadů, které by do budoucna mohly Dvořana vylepšit. Myslím, že se už teď můžete těšit na zajímavé články. 

Když už jsme vyřešili snad všechno, co se vyřešit dalo, vyrazili jsme zpátky domů. Cestou jsme dostali druhé menší tvůrčí psaní, opět jsme měli rozvinout dvě zadané věty. Pár výtvorů si budete moct přečíst v nejbližším čísle Dvořana.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě výjezdu podíleli. Bylo to moc pěkně připravené, všechno se skvěle vydařilo a nadto byla celá akce produktivní a inspirativní. Vymysleli jsme témata na články, ale také jsme se v redakci o něco více poznali.

Za redakci Dvořana
Martin Elznic