Ve dnech 18.–20. října 2021 proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých studentů tímto způsobem:

1) V případě třídních schůzek v online formě:

do 15. října 2021 obdržíte volební lístek a  obálku s razítkem školy prostřednictvím Vašeho dítěte. Zalepenou obálku s vyplněným volebním lístkem pak můžete přijít osobně vhodit do volební urny v termínu 18.–20. října 2021 v době od 8:00 do 16:00 hod. do budovy školy

NEBO

zalepenou obálku s vyplněným volebním lístkem pošlete v termínu voleb, tj. od 18. do 20. října 2021 po svém dítěti do školy, kde ji převezmou zástupci přípravného výboru.

2) V případě třídních schůzek v prezenční formě volby proběhnou během této třídní schůzky.

3) 31. 10. 2021 budete prostřednictvím školního webu seznámeni s výsledky voleb.

 

Navržení kandidáti:

Ing. Hana Hurtíková

doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

Ing. Ivana Černeková

PhDr. Radomír Dvořák

Poznámka:

Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Na jednoho žáka připadá jeden hlas.

Za přípravný výbor:    Ing. Šárka Hrušovská