Stejně jako loni se i dnes 2. září 2022 uskutečnila beseda pro prváky. Třídy 1.S a 1.P čekala prohlídka naší školy, poznávací hry a také představení studentského parlamentu a jeho činnosti.

Studium střední školy je v mnoha ohledech zásadním milníkem. Chtěli bychom vám tedy tento začátek ulehčit, a proto jsme pro vás vytvořili Brožuru pro prváky. V průběhu příštího týdne čeká na každého studenta prvního ročníku v online podobě ve svém školním mailu. V ní studenti mohou najít například detailní plánek školy a spoustu dalších velmi užitečných a zajímavých informací ke studiu na naší škole.

Všechny nové studenty moc vítáme a doufáme, že jim naše činnost zpříjemní celé studium na naší škole.

Za Studentský parlament,

Nela Žambůrková.