Ve čtvrtek 4. 11. jsme spolecně se seminářem z českého jazyka a literatury navštívili oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, abychom zjistili a vyzkoušeli si, čím se vlastně lingvistika zabývá.

Jakkoliv může název oddělení signalizovat něco futuristického, opak je pravdou. Na oddělení, které jsme navštívili, se jazyk nevyvíjí, nýbrž se zkoumá jeho historický vývoj. Zjistili jsme, že cílem oddělení je jednak zpracování staročeské (1300-1500), potažmo středněčeské (1500-1780) slovní zásoby formou slovníku, jednak připrava znění starších českých literárních památek ve formě dostupné jak pro vědeckou obec, tak pro širší verejnost. Měli jsme možnost prohrabat se v lístkové kartotéce excerpcí pro staročeský slovník, prohlédnout si vybrané edice literárních památek (přepisy starších tisků či rukopisů v úpravě pro současné publikum), procvičit se ve čtení starých tisků a rukopisů a vyzkoušet si práci lexikografa (neboli slovníkáře), jelikož jsme v pramenech dohledávali variantní překlady pro latinský výraz locusta. Že nevíte, co to znamená? Zkuste si to zjistit v Elektronickém slovníku staré češtiny. Ten je k nalezení v internetovém hnízdě pro studium staré češtiny s názvem Vokabulář webový.