Vážení rodiče,

ředitelství Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou Vás zve na třídní schůzkukterá se koná ve středu 10. dubna 2019 od 17.00 hodin v budově Dvořákova gymnázia.

Program:
1. Zpráva o studijních výsledcích od třídních učitelů i od ostatních vyučujících
2. Připravované akce školy
3. Schůzka Rady rodičů DG a SOŠE od 18.00 hod v hudebně