Co je to UNICEF?

Organizace UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, kde pomáhá dětem, podporuje jejich rozvoj, a to od narození až do dospělosti. Zajišťuje dětem zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS.

Co nás dovedlo ke spolupráci?

Studenti Dvořákova gymnázia měli příležitost dozvědět se o téhle organizaci spoustu informací při loňské, zajímavé a velmi inspirativní přednášce. Hned několik studentů nadchl způsob, jakým UNICEF pomáhá. Rozhodli se tedy pomoct také. Přibližně půl roku se formovala myšlenka benefiční akce a dnes se již pod záštitou Studentského parlamentu pracuje na benefičním plese. Rozhodli jsme se ale posunout naši pomoc na další, dlouhodobou úroveň. V prosinci jsme tudíž zahájili dlouhodobou spolupráci s touto organizací.

A co spolupráce Studentského parlamentu s UNICEF znamená pro Vás?

Od teď můžete na všech akcích Studentského parlamentu podpořit vzdělání dětí v rozvojových zemích a to formou finančního příspěvku. První možnost přispět se naskytla při prezenci Studentského parlamentu 6. prosince 2018 k příležitosti Dne otevřených dveří Dvořákova gymnázia, kdy Vám byl zpřístupněn celý UNICEF koutek.

I nadále se budeme snažit rozšířit povědomí o organizaci, její práci a možnostech, jak pomoci. Naše spolupráce vyvrcholí, již zmiňovaným, benefičním plesem, který je plánován na únor 2020. Přijďte si užít trochu zábavy a podpořte tím vzdělání dětí v chudších zemích světa!

 

Děkujeme,

Váš Studentský parlament DG