V úterý 6. listopadu jsme se se seminářem ZSV vydali do Prahy na přednášku ekonoma Jana Švejnara, která probíhala v rámci Týdne vědy pořádaného Akademií věd.

Profesor Jan Švejnar působí jako ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě, takže jsme měli možnost získat nové informace přímo od člověka z oboru.

Přednáška se měla zabývat transformací české ekonomiky a společnosti v průběhu 20. století. Profesor Švejnar se zaměřil na aktuální ekonomickou situaci ČR, na její zastoupení v EU, porovnával HDP před hospodářskou krizí a po ní, zmínil i dopady krize na saldo a inflaci.

Mě osobně zaujaly více dotazy a odpovědi na ně na konci přednášky než přednáška samotná. Pan profesor mluvil o Brexitu a o svém názoru na zapojení ČR do Eurozóny, což je v současné době velmi diskutované téma, a myslím, že nám přednáška pomohla v tom, udělat si na problematiku eura jasnější názor.

Anna Štětková, 7.G