Na středu 18. 3. 2020 byla naplánovaná soutěž mladých programátorů ve Scratchi. I přes zrušení výuky ve školách se nám podařilo školní kolo zorganizovat přes Google Classroom. Přihlásit se mohli žáci od primy až do kvarty, tercie má účast jako součást výuky programování. Každý z 23 soutěžících měl 90 minut na naprogramování 3 úloh. Snažili se vygenerovat "housenky", navléct korále na šňůrku a připravit pole s ostrovy a mosty pro hru. Zadání úloh je každý rok jednotné pro Českou republiku (http://www.scratchcup.cz/) a přejaté ze Slovenska (http://edu.fmph.uniba.sk/ScratchCup/).

Nejlépe úlohy naprogramovala Petra Langrová a za 22,25 bodů získává 1. místo,
na 2. místě je Jakub Chmel s 15 body
a 3. místo obsadil Antoine Fraiteur s 13,25 bodu.

Gratulujeme!