Vážení studenti,

od 1. září tohoto roku vstupuje v platnost nová sleva na vnitrostátní dopravu, a to ve výší 75 % z obyčejného jízdného.

Sleva platí na všech linkách ve vlacích a autobusech, a to bez časového omezení. Abyste slevu mohli využít, je nutné se při nákupu jízdenky prokázat platným dokladem. K tomuto účelu vám ideálně poslouží váš školní průkaz ISIC, který ve věkové kategorii 15–18 let prokazuje identitu a věk cestujícího, ve věku 18–26 let prokazuje status studenta. Pozor! Průkaz ISIC musí být platný, dejte tedy pozor, abyste si včas prodloužili jeho platnost. Více informací získáte na webu www.studentskejizdne.cz nebo na stránkách dopravců.

ISIC si můžete objednat na sekretariátu školy!
Přineste vyplněnou žádost (mladší 18 let podepsanou rodiči), foto dokladového formátu (pokud nejste spokojeni s fotkou z Bakalářů) a penize.
Cena za novou kartu je 290 Kč, za prodloužení 180 Kč (k prodloužení není třeba vyplňovat žádost).
Žádosti se vyřizují hromadně.

č.j. 16/2018-410-TAR/1
Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež,
studenty a seniory

3. Prokázání nároku na slevu
ad a) – cestující ve věku od 6 do 18 let
Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují. Cestující ve věku od
15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním
osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a
datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle
dosavadních právních předpisů (viz následující kapitola), který si dopravci navzájem uznávají, nebo
platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy
použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý
z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky,
že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není
platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).
ad b) – žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let
Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají,
obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a
příjmení, datum narození, název školy (viz další kapitola). Nárok lze prokázat též platným
studentským průkazem ISIC.