Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku žáků budoucích prvních ročníků:

1. S (společenskovědní zaměření) s třídní učitelkou Dagmar Vechterovou vechterova@dgkralupy.eu, která se bude konat ve středu 12. června 2024 od 15.00 v učebně 05 v přízemí školy;
1. P (přírodovědně-technické zaměření) s třídní učitelkou Alenou Kellerovou alena.kellerova@dgkralupy.eu, která se bude konat ve čtvrtek 20. června ve 14.00 v učebně 03 v přízemí školy.

Po základních informacích k zahájení školního roku, rozdělení do skupin a informacích ze školní jídelny absolvují žáci test úrovně znalostí z anglického jazyka, podle něhož budou studenti rozřazeni do dvou skupin v rámci své třídy. Očekávaná délka testu je 45-60 min.

 

Na schůzku srdečně zveme také žáky budoucí primy a jejich rodiče. Setkání s třídní učitelkou Zuzanou Krybusovou krybusova@dgkralupy.eu se koná ve středu 12. června 2024 od 16.00 v učebně 03 v přízemí školy. Po úvodním přivítání absolvují žáci test úrovně znalostí z anglického jazyka, podle něhož budou rozřazeni do dvou skupin v rámci své třídy. Rodiče budou zatím informování o zahájení školního roku, seznamovací škole v přírodě, placení obědů,... Předpokládaný konec schůzky je v 17 hodin.

Pokud se schůzek nemůžete zúčastnit, informujte prosím emailem třídní učitelku. Společný náhradní termín je ve čtvrtek 20. června ve 14.00.

1.S a 1.P jezdí pravidelně na adaptační kurzy, letos bude v termínu od 9. do 11. září. Na setkání budeme vybírat 2 000 Kč jako zálohu na adaptační pobyt a prosíme všechny zúčastněné, aby uvedenou částku přinesli v hotovosti na schůzku.

Při zahajovacím pikniku 1. září dostává každý žák školní tričko. Prosím, zvolte si velikost ve formuláři: https://forms.gle/ZfXsF2n2jwkFe2cq7 do 9. června.

Pro studium čtyřletého gymnázia je třeba si zvolit 2. cizí jazyk z nabízených: německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Dále si volíte mezi výtvarnou, hudební a dramatickou výchovou. 

Odkazy na informace:

https://drive.google.com/file/d/1jYNvgh4gsWRwzIy1sdWeHfnT11Yvo7UV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-mlFggb_Vg16_t1SuA3S6FhTJmUZmcZR/view?usp=sharing

Pro zachování kvality výuky se snažíme o rovnoměrné obsazení nabízených jazyků a výchov a současně se snažíme vyhovět volbě studentů. Proto si vybíráte cizí jazyk, který byste volili na prvním a který na případném druhém místě – pokud by se neotevřel nebo již naplnil jazyk vaší první volby. Při rozřazování do skupin může být také přihlédnuto k pořadí úspěšnosti při přijímacích zkouškách. Prosím, zapište svoji volbu přes formulář do 9. června.

Odkaz na formulář: https://forms.gle/xeTxUcXCBUkXg4Ng6

 

Děkujeme za spolupráci.
Eva Popová