Ředitelství Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou 
zve budoucí studenty na schůzku


1. ročníků čtyřletého gymnázia se zaměřením společenskovědním i přírodovědně-technickým
která se koná ve středu 12. června 2019 od 14.30 hodin v budově školy, učebny 01 a 02.

Budoucí studenti absolvují schůzky s třídními učiteli (14.30-14.45) a rozřazovací test z anglického jazyka (45 min).
 

Ředitelství Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou

zve rodiče i žáky na schůzku budoucích studentů 1. ročníku osmiletého gymnázia

která se koná ve středu 12. června 2019 v 16.00 hodin v budově Dvořákova gymnázia v učebně 03.
Budoucí studenti absolvují rozřazovací test z anglického jazyka (60 min).
Rodiče se setkají na schůzce s třídní učitelkou.

 

Ředitelství Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou 

oznamuje, že náhradní termín rozřazovacích testů z anglického jazyka pro budoucí studenty prvních ročníků 

se koná ve středu 19. června 2019 od 15.00 hodin v učebně 01 v přízemí.