Začátkem jara Knihovna Dvořákova gymnázia vyhlásila výzvu s názvem Kreativní dílna, jejímž cílem bylo přimět studenty a studentky naší školy k tomu, aby se i během distanční výuky věnovali tvůrčím a kreativním aktivitám. Ze zaslaných příspěvků vznikl sborníček, který si může stáhnout (a vytisknout) zde!

Ve sborníku naleznete celkem dvacet textů od sedmnácti autorů a autorek. Ty jsou doplněny výtvarnými pracemi třinácti přispěvších. Na vzniku sborníku se podíleli studenti a vyučující Dvořákova gymnázia.

Slavnostní křest sborníku proběhne v září při zahájení školního roku. Prolistovat si ho však můžete již teď!