Všem studentům, učitelům, zaměstnancům i přátelům naší školy přejeme, aby ve zdraví vstoupili do roku 2021.

Výuku podle nařízení vlády zahájíme v pondělí 4. ledna distanční formou. Opět se budeme vzdělávat z domovů podle rozvrhu, který naleznete  v Bakalářích i na webu školy. Došlo k některým změnám vyučujících. Rozvrhy s vyznačenými Meety budou zveřejněny v neděli 3. 1. 2021. Po dobu distanční výuky školní jídelna nevaří, studenti mají obědy odhlášené. Zatím má tento stav trvat do 10. 1. 2021.

E. Popová