Zveme vás všechny na (re)startovací schůzku DofE ve středu 8. 9. ve 13:00 v areálu jazyků.

Řekneme si novinky, přivítáme nováčky, domluvíme schůzky jednotlivých skupinek podle možností všech zúčastněných a případně si ujasníme plnění některých ze stávajících dofáků.

Těší se, Kateřina Vitochová, Klára Sikorová, Gabriela Junášková a Michaela Jelínková