Dvořákovo gymnázium a SOŠE bude pořádat v případě zájmu z řad žáků základních škol 

přípravné kurzy na přijímací zkoušky na čtyřleté studium na školní rok 2021/2022.

Kurzy budou začínat ve středu 4. listopadu 2020 a cena je 1 500 Kč za matematiku a 1 500 Kč za český jazyk. Přihlásit se můžete na oba kurzy, nebo jednotlivě prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/qF6EizivV1mAAg5t5

Přihlášky se přijímají pouze přes formulář, nikoliv telefonicky či emailem.

Kurzy se budou konat vždy ve středu: od 16.00 do 17.40 hodin – jeden týden matematika a další týden český jazyk.

Kvůli epidemii covid-19 se letos konají kurzy ONLINE, instrukce k připojení na Meet a rozdělení do skupin pošleme emailem do konce října.

Prosíme, nezapomeňte uhradit kurzovné do zahájení kurzů.

 

Pro přijímací zkoušky na osmileté gymnázium naše škola přípravné kurzy nepořádá.

Důležitý dodatek k přípravným kurzům:

V případě uzavření školy budou kurzy probíhat distančně.

Kurz se otevře při minimálním počtu 10 zájemců - žáků.

Maximální kapacita kurzů je 50 žáků.

Pokud se přihlásí více než 25 žáků, budou rozděleni na 2 skupiny.

Platbu (matematika 1 500 Kč, český jazyk také 1 500 Kč) prosím proveďte do 31. 10. 2020
na účet 19-233220207/0100, variabilní symbol: 1111
Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení žáka, který bude kurz absolvovat.

Celková cena pro oba kurzy 3 000 Kč.

Při neotevření kurzu se kurzovné automaticky vrátí na účet, ze kterého byla platba uskutečněna.

Kurz bude zahájen 4. 11. 2020 ONLINE.

 

Všem žákům přejeme úspěšné přijímací zkoušky v roce 2021!

 

Mgr. Eva Popová

zástupkyně ředitele
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
v Kralupech nad Vltavou