Ve čtvrtek 22. června jsme se mezi pátou a šestou hodinou sešli ve škole v areálu jazyků na přespávačku. Hráli jsme hry na spolupráci ve skupině, které nás bavily. V osm hodin nám dovezli objednanou pizzu a pak jsme si povídali. V deset byla večerka. Před spaním jsme si četli strašidelné příběhy.

V pátek ráno jsme museli vstávat v šest, abychom si sbalili a v sedm jsme vyrazili na autobus. Dojeli jsme do obce Mnetěš a odtamtud jsme vyrazili na Říp. Rotundu jsme spatřili asi po třech km. Měli jsme asi půl hodiny volno a hráli jsme upravenou schovku 15,14,13…. Poté následoval program v rotundě, kde jsme se dozvěděli o historii rotundy a samotného Řípu. Když jsme seběhli dolů z Řípu,vyrazili jsme alejí do Ledčic do History Parku. Tam jsme si vyzkoušeli práci archeologa, hledali kovy detektorem kovů, mleli obilí mlýnským kamenem i na zrnotěrce a tvořili krajinu v interaktivním pískovišti.

Zlatým hřebem výletu byl moment, kdy Kuba Lácha vyšel z obchodu s polovinou bochníku chleba se salámem (viz foto).

Myslíme si, že jsme se všichni díky tomuto výletu s přespávačkou sblížili a měli bychom takových výletů pořádat více.

Za primu Jakub Janda a Viola Kročková