Milí zájemci o studium na naší škole, vážení rodiče,
epidemiologická situace nemá příznivý vývoj a my nechceme přispívat k šíření nemoci covid-19, proto jsme připravili tyto změny pro Den otevřených dveří a Zkoušky nanečisto:
V původním termínu 2. února 2022 se koná jen informační den pro přijímací řízení.
V době od 15 do 18 hodin jsme připraveni Vám odpovědět na vše, co vás zajímá k přijímacímu řízení:
Zájemcům také pomůžeme s vyplněním přihlášky ke studiu.
Doufáme, že hygienická opatření dovolí konání akce Zkoušky nanečisto. Plánujeme ji na pátek 18. února 2022.
Zájemci o osmileté i čtyřleté studium si mohou napsat test z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 min) přesně podle pravidel přijímacích zkoušek. Poplatek 100 Kč se bude vybírat před zahájením testů a zahrnuje nakopírované testové otázky s listy pro odpovědi, opravu přijímacích zkoušek, zpracování výsledků i s pořadím mezi účastníky této akce a jejich zaslání emailem. Testy od Cermatu zadávají proškolení zadavatelé přesně podle pravidel, jak budou probíhat přijímací zkoušky v dubnu. 
Kromě testů připravujeme také komentovanou prohlídku školy pro rodiče i pro zájemce o studium na naší škole. Těšit se můžete i na zajímavý program našeho Studentského parlamentu.
Přihlášení na akci Zkoušky nanečisto je možné pouze přes formulář:
 https://forms.gle/PmUi1PNrPnGHreMX8 do neděle 13. 2. 2022.
Aktuální hygienická opatření stanoví podmínky vstupu na DOD (podle platného mimořádné opatření z 29. 12. 2021):

Účastník se prokazuje:

  1. certifikátem o dokončeném očkování,
  2. negativním výsledkem PCR testu, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami - týká se osob od 12 let do dovršení 18 let a osob s neukončeným očkováním,
  3. potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 a od PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

Výše uvedená pravidla se nevztahují na děti do dovršení 12 let.

Sledujte zde, prosím, změny v nařízeních.

Vzhledem k výše uvedenému stanovíme časový harmonogram Zkoušek nanečisto až 14. 2. 2022 a zašleme Vám jej emailem. Nechceme předem omezovat počet zájemců o testy, proto uvažujeme o časovém posunu zahájení (např. někteří budou pozvání na 8.00, někteří na 10.00, někteří na 12.00,...), abychom dodrželi platná nařízení.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Mgr. Eva Popová, 
zástupkyně ředitele