Konverzační kroužek anglického jazyka je přednostně určen studentům nižšího gymnázia a prvních ročníků, kteří si chtějí procvičit mluvenou angličtinu nad rámec bežných hodin angličtiny. Kroužek povede rodilý mluvčí pan Nicolas Lim v areálu jazyků v budově školy. Kroužek bude probíhat jednou týdně po dobu 60 min ve skupinách do 12 lidí, a to ve středu odpoledne, případně také v úterý odpoledne v závislosti na počtu zájemců. Cena na osobu se bude odvíjet taktéž podle počtu přihlášených. V případě distanční výuky bychom kroužek přenesli online. Přihlašování je možné do pátku 17.09. 2021. Přihlašovací formulář naleznete zde.